University of Applied Sciences

Internationale open access week 2022

dinsdag 25 oktober 2022

Van 24 tot 30 oktober 2022 is de Internationale Open Access Week. Open Access is een brede internationale beweging die streeft naar gratis en open online toegang tot wetenschappelijke informatie.
Het thema dit jaar is “Open for Climate Justice”

Wil je meer weten over Open Access, mail dan naar NHL Stenden Bibliotheek of neem dan contact op met je informatiespecialist.