University of Applied Sciences

NHL Stenden Bibliotheek boekenverkoop groot succes

dinsdag 24 mei 2022

De NHL Stenden Bibliotheek boekenverkoop die we hadden van 20 t/m 22 april 2022 om geld in te zamelen voor Sterke Yerke - een reis tegen plastic soup was een groot succes. Het totale bedrag van de opbrengst was: € 1500, -

Teamleider Ronald Wijnia van de NHL Stenden Bibliotheek presenteerde op maandag 23 mei de cheque aan Johan Vos voorzitter (links op foto), Wilfred de Jong vicevoorzitter (rechts op foto) en Margreeth Themmen bestuurslid van de Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke.