University of Applied Sciences

Nieuw online bronnenplatform voor onderwijs: GeschiedenisLokaal Fryslân

donderdag 14 april 2022

Het nieuwe bronnenplatform geschiedenislokaalfryslân.nl is online. De site voorziet in de behoefte van scholen naar online bronnen en lesmateriaal over erfgoed in Friesland. Docenten en leerlingen kunnen er onderzoek doen naar gedigitaliseerde historische bronnen uit hun eigen omgeving.

GeschiedenisLokaal Fryslân is een initiatief van Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Tresoar en Fries Verzetsmuseum namens alle erfgoedinstellingen in Friesland. De website is gevuld in samenwerking met studenten van de lerarenopleiding Geschiedenis van NHL Stenden Hogeschool.
Het platform maakt onderdeel uit van het landelijk netwerk geschiedenislokaal.nl, dat regionale historische bronnen van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen toegankelijk maakt.

Op de website zijn de bronnen overzichtelijk gegroepeerd per tijdvak, thema en locatie. Een bron kan een filmpje, document, foto, plattegrond of tijdlijn zijn, die iets vertelt over een specifieke periode of gebeurtenis. Bij de bronnen wordt kant-en-klaar lesmateriaal aangeboden. Hiermee maken leerlingen en docenten kennis met de historie van het dorp, de stad of de regio waarin zij wonen.

GeschiedenisLokaal Fryslân richt zich voorlopig op het voortgezet onderwijs, maar is in een later stadium ook geschikt voor het primair onderwijs.