University of Applied Sciences

Kennisclips APA7

dinsdag 16 november 2021

Hoe verwijs je naar bronnen in de tekst en hoe neem je de bronnen op in de bronnenlijst volgens APA 7e editie? In een reeks video's worden de verschillende onderdelen van bronvermelding uitgelegd.

Tegelijk met de invoering van de vernieuwde APA-richtlijnen is Project APA7 opgericht, een samenwerkingsverband tussen negen informatiespecialisten uit het hoger onderwijs.
Project APA7 is onderdeel van Information Literacy, een landelijke werkgroep van de UKB (samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) en de SHB (samenwerkende hogeschoolbibliotheken).
Als eerste project zijn zeven kennisclips over de APA-richtlijnen ontwikkeld.

Bekijk de APA7 kennisclips op YouTube.

Wil je meer weten over APA7, mail dan naar Library@nhlstenden.com of neem contact op met je informatiespecialist.