University of Applied Sciences

Nieuwe database: Statista

dinsdag 23 maart 2021

NHL Stenden Bibliotheek heeft een licentie afgesloten op de database Statista

Statista bevat statistische gegevens van nationale en internationale instellingen op het gebied van marktonderzoek.

Het bevat data afkomstig van marktonderzoeks- en opiniepeilingsinstellingen, en van werkgeversorganisaties en overheidsinstellingen, in het engels en duits.
Statista bevat statistieken en onderzoeksresultaten in de vorm van staafdiagrammen en tabellen.

Met je NHL Stenden e-mailadres heb je toegang tot deze statistische gegevens.

Je vindt Statista op de website van de NHL Stenden Bibliotheek