University of Applied Sciences

Nieuw in de Bibliotheek: Web of Science

maandag 15 maart 2021

NHL Stenden Bibliotheek heeft een licentie afgesloten op Web of Science van Clarivate Analytics.

Web of Science is een citatie-index voor wetenschappelijk onderzoek. Zoek in wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van science, sociale wetenschap en kunst- en geesteswetenschap en navigeer door het citatie netwerk.

Met je NHL Stenden e-mailadres en wachtwoord heb je toegang tot Web of Science. Je vindt het op de website van de NHL Stenden Bibliotheek