University of Applied Sciences

Tijdschriften Didactief, HJK, JSW en Praxis Bulletin online beschikbaar

donderdag 16 april 2020

Vanwege de coronacrisis zijn de onderstaande tijdschriften vanaf nu online beschikbaar voor alle NHL Stenden PABO studenten en docenten.