University of Applied Sciences

Laat maar lezen

maandag 30 maart 2020

Naast de online methode ‘Laat maar Zien’ (beeldend onderwijs en cultuureducatie) is nu ook beschikbaar: ‘Laat maar Lezen’ 

Deze online methode voor het basisonderwijs richt zich op schriftelijk communiceren met brieven, gedichten, verhalen en songteksten.

'Laat maar lezen' is te vinden op de website van de NHL Stenden Bibliotheek; Digitale bronnen per academie; Primair Onderwijs.