University of Applied Sciences

Open Access Week 2019: Open science, open mind

dinsdag 24 september 2019

Elk jaar in oktober is het Open Access Week, een internationaal evenement rondom open access. Open access ('open toegang') is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data.

Open Access heeft effect voor iedereen die van die informatie gebruik maakt. Denk aan onderzoekers, studenten en docenten. Ook voor informatieaanbieders, zoals uitgevers en bibliotheken, leidt het tot veranderingen.

De Leeuwarder Bibliotheken (de bibliotheken van  Van Hall Larenstein, NHL Stenden hogeschool, dBieb en Tresoar) doen dit jaar voor het eerst actief mee met Open Access Week. Gezamenlijk organiseren we van 14 t/m 17 oktober van 14.00 - 16.00 uur diverse lezingen en workshops onder de noemer 'Open Science, Open Mind'. Alle lezingen zijn gratis toegankelijk, de voertaal is Engels. Aanmelden kan op de website van de Leeuwarder Bibliotheken.