University of Applied Sciences

Voortgezet Onderwijs & MBO

Lesmethode van Staal & Roeland

Lesmethode over het verzorgen van dramaonderwijs (inloggen met je nhl stenden email en wachtwoord via login met je schoolaccount)

Database van Captise op het gebied van langdurige zorg, thuiszorg, VVT, ouderenzorg, WMO, welzijn en aanverwante domeinen.
In de digitale bibliotheek DigiBib.Zorg vind je landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen, concrete projecten, protocollen en zorgleefplannen

Wetenschappelijke tijdschriften over verschillende onderwerpen, waaronder:

  • Handel en economie
  • Medische wetenschap
  • Recht en politiek

EBSCO databases and e-books

Amerikaanse databank met bibliografische beschrijvingen van tijdschriftartikelen op het gebied van onderwijs

Nederlandstalige tijdschrift over aardrijkskunde en geografie. Het is rijk geïllustreerd en toegankelijk voor een breed publiek. Tevens is Geografie het vakblad voor de aardrijkskundedocent. Alle KNAG-leden ontvangen dit tijdschrift thuis.

Databank met informatie over alle aspecten van de menselijke invloed op het milieu, waaronder onderwerpen zoals het broeikaseffect, groen bouwen, vervuiling, duurzame landbouw, hernieuwbare energie, recycling en meer.

Scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen van studenten, docenten en lectoren van diverse Nederlandse hogescholen

Bevat nieuws en bedrijfsinformatie waaronder lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven

Bevat beschrijvingen van alle actuele en relevante publicaties voor het primair onderwijs.
De Onderwijsdatabank is een informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt eenvoudig een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties: van boeken en tijdschriftartikelen tot leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen.

RIDE = Research in Drama Education
the journal of applied theatre and performance

Repository met content van meer dan 250 uitgevers ondersteunt met innovatieve technologieën en tools.

Let op: Toegang tot de database door het 'Select your institution' menu uit te klappen, te klikken op 'Not listed? Click here' (bovenaan) en vervolgens je NHL Stenden mail adres invullen.

Online toegang tot meer dan 500 wetenschappelijke, peer-reviewed, tijdschriften en artikelen over o.a. onderwijs, kunst & menswetenschappen, psychologie, techniek, zorg, sociale wetenschap en onderzoeksmethoden.

Online toegang tot de Elsevier Science tijdschriftencollectie, die ruim 2400 tijdschrifttitels bevat over o.a. onderwijs, economie, gezondheidszorg, management, communicatie, computerwetenschap en techniek.

Een onderzoeksdatabase voor leerkrachten met indexen en samenvattingen voor meer dan 230 peer-reviewed tijdschriften

Volgens Bartjens
Vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs op het primair en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo

Talent
Het tijdschrift Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en leerlingbegeleiders) van hoogbegaafde kinderen

Kleuteruniversiteit Magazine
Tijdschrift voor professionals werkzaam met jonge kinderen, ontwikkeld door Meester Sander en Juf Sanne van Kleuteruniversiteit

MeerTaal
MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs en richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord

Zone
Zone is een tijdschrift vóór en dóór leraren, peuterleidsters, studenten, docenten en nascholers binnen het Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Tijdschrift Taal
Tijdschrift Taal is een semi-wetenschappelijk tijdschrift dat als doel heeft de praktijk van het taalonderwijs in het primair onderwijs duurzaam en gefundeerd te ondersteunen en verbetering te stimuleren

Onderzoek van Onderwijs (OvO)
OvO is gericht op het hoger onderwijs en biedt relevante artikelen op het gebied van onderwijskundig onderzoek, onderwijsvernieuwingsprojecten, onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie

Websites

Pedagogiek

  • kohnstamminstituut
   Onderzoek en kennisverspreiding op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp
  • nji.nl
   Nederlands Jeugd Instituut – kennis over jeugd en opvoeding

Maatschappelijk

Algemeen wetgeving

Geschiedenis

  • nationaalarchief.nl
   Informatie over allerlei historische gebeurtenissen. Ook veel beeldmateriaal en een breed educatief programma
  • Tresoar

In de klas, algemeen

  • kennisnet.nl
   Website voor iedereen, die met (basis-, voortgezet, beroeps-)onderwijs te maken heeft: kinderen, leerkrachten, managers, schoolleiders, ouders. Met onder andere (educatieve) spelletjes, kant-en-klare lessen, onderwijsnieuws en links
  • scholenopdekaart.nl
   Informatie over basisscholen en middelbare scholen. Je kunt scholen vergelijken
  • slo.nl
   Als je vragen hebt over leermiddelen, wilt weten welke leermiddelen op de markt zijn voor een bepaald vak of bepaalde doelgroep, wat er in leermiddelen staat, wat ze kosten en welke het meest geschikt zijn of als je informatie zoekt over educatieve uitgeverijen of de laatste ontwikkelingen
  • docentenplein.nl
  • CITO
  • Beeld en Geluid (voor op school)

Websites

  • CBS Statline
   Nederland in cijfers - Statline is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
   Statline biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema.
  • Worldfactbook
   The CIA releases millions of pages of documents each year and frequently releases items of public interest on this website. The Library contains a wealth of information, from unclassified current publications to basic references, reports and maps.
   The World Factbook is the open-source Bibliotheek van de CIA, de Amerikaanse Central Intelligence Agency.
  • Worldbank
   Bij klimaatverandering, gezondheid en armoede.
   Five institutions working for sustainable solutions that reduce poverty and build shared prosperity in developing countries.

Alle tijdschriften

Overzicht van alle online en gedrukte tijdschriften