University of Applied Sciences

Social Work

Tijdschriftartikelen

Alle tijdschriften

Overzicht van alle online en gedrukte tijdschriften

Database van Captise op het gebied van langdurige zorg, thuiszorg, VVT, ouderenzorg, WMO, welzijn en aanverwante domeinen.
In de digitale bibliotheek DigiBib.Zorg vind je landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen, concrete projecten, protocollen en zorgleefplannen

Online toegang tot meer dan 500 wetenschappelijke tijdschriften van uitgeverij SAGE over onder andere sociale studies, technologie en zorg

Met je NHL Stenden-account krijg je toegang tot de content van de afgelopen 10 jaar

Databank van uitgever Elsevier met artikelen over de wetenschapsgebieden:

  • Physical Sciences and Engineering
  • Life Sciences
  • Health Sciences
  • Arts and Humanities
  • Business, Management and Accounting
  • Economics and Finance
  • Psychology
  • Social Sciences

Met je NHL Stenden-account krijg je toegang tot de content van de afgelopen 5 jaar

Volledige artikelen van de uitgevers Springer en Bohn Stafleu & van Loghum uit publicaties, tijdschriften, boeken, boekseries en naslagwerken over de gezondheidszorg in Nederland

Bevat nieuws en bedrijfsinformatie waaronder lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven

Amerikaanse databank met bibliografische beschrijvingen van tijdschriftartikelen op het gebied van onderwijs

Wetenschappelijke tijdschriften over verschillende onderwerpen, waaronder:

  • Handel en economie
  • Medische wetenschap
  • Recht en politiek

Websites

  • sozio.nl
   Vakblad voor Sociale en Pedagogische Beroepen
  • nji.nl
   Nederlands Jeugd Instituut – kennis over jeugd en opvoeding
  • movisie.nl
   Kennis en aanpak van sociale vraagstukken, met onder andere de inhoudsopgave van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
  • vilans.nl
   Kenniscentrum voor langdurende zorg
  • bpsw.nl
   Beroepsvereniging van Professionals in het Sociale Werk
  • zorginstituutnederland.nl
   Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.
   Zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

Scripties en onderzoek

Scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen van studenten, docenten en lectoren van diverse Nederlandse hogescholen

Geeft toegang tot de nationale wetenschappelijke onderzoeksoutput van alle Nederlandse universiteiten, een aantal onderzoeksinstituten, de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Bevat publicaties, onderzoeksresultaten, proefschriften en publicatielijsten van vooraanstaande onderzoekers

Online video's

Online toegang tot 32 trainingsvideo's van Video Arts over communicatie, feedback, gesprekstechnieken, management, motivatie, presenteren, teamwork, vergaderen en verkooptechnieken