University of Applied Sciences

Primair Onderwijs

Online collectie audiovisueel materiaal uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor po, vo, mbo, hbo & wo.

Online versies van een groot aantal boeken van grote wetenschappelijke uitgevers. De database bevat e-books in vrijwel alle academische disciplines in zowel het Nederlands als het Engels

Amerikaanse databank met bibliografische beschrijvingen van tijdschriftartikelen op het gebied van onderwijs

Scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen van studenten, docenten en lectoren van diverse Nederlandse hogescholen

Databank van de Stichting Beeldend Onderwijs met digitale lessen voor alle groepen in het basisonderwijs. Bestaat uit:
• "laat maar zien" online methode voor beeldend onderwijs en cultuureducatie
• "laat maar lezen" lesmethode over het verzorgen van taalonderwijs

Wekelijks actuele lessen voor begrijpend lezen, woordenschat, schrijven en contextrekenen, vele mogelijkheden voor het digibord en online leren

Bevat nieuws en bedrijfsinformatie waaronder lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven

Bevat beschrijvingen van alle actuele en relevante publicaties voor het primair onderwijs.
De Onderwijsdatabank is een informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt eenvoudig een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties: van boeken en tijdschriftartikelen tot leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen.

Online toegang tot meer dan 500 wetenschappelijke, peer-reviewed, tijdschriften en artikelen over o.a. onderwijs, kunst & menswetenschappen, psychologie, techniek, zorg, sociale wetenschap en onderzoeksmethoden.

Online toegang tot de Elsevier Science tijdschriftencollectie, die ruim 2400 tijdschrifttitels bevat over o.a. onderwijs, economie, gezondheidszorg, management, communicatie, computerwetenschap en techniek.

Een onderzoeksdatabase voor leerkrachten met indexen en samenvattingen voor meer dan 230 peer-reviewed tijdschriften

Volgens Bartjens
Vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs op het primair en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo

Talent
Het tijdschrift Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en leerlingbegeleiders) van hoogbegaafde kinderen

Kleuteruniversiteit Magazine
Tijdschrift voor professionals werkzaam met jonge kinderen, ontwikkeld door Meester Sander en Juf Sanne van Kleuteruniversiteit

MeerTaal
MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs en richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord

Zone
Zone is een tijdschrift vóór en dóór leraren, peuterleidsters, studenten, docenten en nascholers binnen het Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Tijdschrift Taal
Tijdschrift Taal is een semi-wetenschappelijk tijdschrift dat als doel heeft de praktijk van het taalonderwijs in het primair onderwijs duurzaam en gefundeerd te ondersteunen en verbetering te stimuleren

Onderzoek van Onderwijs (OvO)
OvO is gericht op het hoger onderwijs en biedt relevante artikelen op het gebied van onderwijskundig onderzoek, onderwijsvernieuwingsprojecten, onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie

Uitgeverij Kwintessens

Hemel en aarde
Methode voor godsdienst en levensbeschouwing op de basisschool.

Kind op maandag
Methode voor godsdienstonderwijs op de basisschool.

Trefwoord
Methode voor levensbeschouwind op de baisschool.

Uitgeverij Malmberg

Praxis Bulletin
Praxisbulletin biedt praktische lesideeën, inspiratie en  achtergrondinformatie over onderwijsontwikkelingen

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff

Jeugd in School en Wereld (JSW)
JSW bevat praktische (overzichts)artikelen, methodebesprekingen of -vergelijkingen, ervaringen van leerkrachten met een bepaalde aanpak of werkwijze, en interviews met onderwijsgevenden en deskundigen op een bepaald gebied

De wereld van Het Jonge Kind (HJK)
HJK biedt je alles wat je wilt en moet weten over de ontwikkeling, opvoeding en het onderwijs aan jonge kinderen

Online toegang tot de Van Dale woordenboeken Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools en Zweeds

Websites

Algemeen

  • wij-leren.nl
   Beknopte en praktische artikelen over onderwijskundige thema's. In de rubriek 'Opinie' geven inhoudelijke specialisten hun mening over actuele onderwijskundige ontwikkelingen. De rubriek 'Verdieping' bevat achtergrondartikelen over onderwijskundige thema's
  • schoolinbeeld.nl
   Overzicht van alle scholen in Nederland, met enkele basisgegevens. Je kunt zoeken per provincie en daarna per gemeente
  • scholenopdekaart.nl
   Informatie over basisscholen en middelbare scholen. Je kunt scholen vergelijken.
  • slo.nl
   Als je vragen hebt over leermiddelen, wilt weten welke leermiddelen op de markt zijn voor een bepaald vak of bepaalde doelgroep, wat er in leermiddelen staat, wat ze kosten en welke het meest geschikt zijn of als je informatie zoekt over educatieve uitgeverijen of de laatste ontwikkelingen
  • Onderwijskennis.nl
   Onderwijskennis.nl verbindt onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Bevat wetenschappelijke inzichten, publicaties, kennisbronnen en tools van diverse partners. Onderwijskennis.nl is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
  • docentenplein.nl
   Website met interessante links voor (aankomende) docenten
  • Nederlands Jeugd Instituut
  • CITO

Algemeen wetgeving

Aardrijkskunde

  • landenweb.net
   Informatie voor scholieren en studenten over landen: geschiedenis, geografie, landschap, klimaat, planten, dieren, bevolking, taal godsdienst, politiek, bestuur, samenleving, staatsinrichting, economie en toerisme

Drama

  • Creëer en Leer Drama (voorheen Dramaland)
   Lesmethode over het verzorgen van dramaonderwijs (inloggen met je nhl stenden email en wachtwoord via login met je schoolaccount)

Geschiedenis

  • nationaalarchief.nl
   Informatie over allerlei historische gebeurtenissen. Ook veel beeldmateriaal en een breed educatief programma

In de klas, algemeen

  • lesidee.nl
   Ideeën voor lessen in het basisonderwijs. Je kan zoeken op groep, vakgebied of thema. Ook is er een forum, waar je medegebruikers vragen kan stellen en elkaar tips kan geven
  • kleutergroep.nl
   Lesmaterialen en thema-informatie voor lessen aan kleuters, maar ook ideeën voor groep 3 en 4. Er is ook een lijst met boeken, waarbij lesmateriaal is gemaakt
  • leerkrachtig.nl
   Lessen, spellen, thema’s, verhalen en versjes gerangschikt naar groep
  • leerkracht.nl
   Lessen voor alle groepen, rondom bepaalde thema’s en losse lesideeën. Er is ook een forum waar je ervaringen kunt uitwisselen of om hulp kunt vragen
  • kennisnet.nl
   Website voor iedereen, die met (basis-, voortgezet, beroeps-)onderwijs te maken heeft: kinderen, leerkrachten, managers, schoolleiders, ouders. Met onder andere (educatieve) spelletjes, kant-en-klare lessen, onderwijsnieuws en links
  • onlineklas.nl
   Educatieve spelletjes op het gebied van taal, rekenen en topografie
  • schooltv.nl
   Links naar de websites die horen bij de programma's van Schooltv. Met onder andere lessuggesties, werkbladen, opdrachten, videoclips, achtergrondinformatie en links

Levensbeschouwing

  • Kleur op School
  • samsam.net
   Website bij het gelijknamige blad. Ideeën en opdrachten over het leven (van kinderen) in ontwikkelingslanden en over verantwoord omgaan met andere mensen en met de wereld
  • VONKT - voor zinvoller onderwijs
   VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland. Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.
  • Levobieb.nl
   Informatie over levensbeschouwing en identiteit
  • Zinvoller onderwijs
   Zinvoller onderwijs is een initiatief van VONKT en de voortzetting van GVO-plein.
   Lessendatabank godsdienst/levensbeschouwing en methode IKOS onderwijs

Muziek

  • Pyramide
   De pyramide : muziekcultuur op brede grondslag
  • Earz
   Muziekles APP over leren luisteren, noten lezen en muziektheorie; met muziekles - spellen, muzikaal materiaal en games. Naar keuze in het Nederlands, Engels, Duits of Spaans (werkt niet in Internet Explorer, maar wel in andere browsers)
  • Charanga
   Online platform to enrich music teaching and learning, with up to date new resources and best practice music teaching advice and a connection to colleages around the world

Rekenen

  • rekenhoek.nl
   Werkbladen en ander materiaal om kinderen na te laten denken over verschillende rekenproblemen
  • fi.uu.nl/rekenweb/ei/ei.xml
   Rekenspelletjes en –raadsels van het Freudenthal Instituut

Taal

  • Jeugd LiteRom
   De Jeugd Literom bevat artikelen over Nederlandstalige en vertaalde jeugdliteratuur die verschenen zijn sinds 1900
  • Nederlandse taal en cultuur (Meertens Instituut)
  • www.taalvorming.nl
   Stichting Taalvorming ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en implementeren van beter taalonderwijs. Ze maken gebruik van de rijke bron van eigen ervaringen van mensen en werkvormen vanuit de kunst, drama en literatuur

Techniek

  • ontdekplek.nl
   Werkbladen techniek en een encyclopedie met experimenten en proefjes

Vernieuwingsscholen

Vakoverstijgend

  • verhalendontwerpen.nl
   Ontwerpen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en ideeën voor wie zelf aan de slag wil