University of Applied Sciences

Primair Onderwijs

Tijdschriftartikelen

Alle tijdschriften

Overzicht van alle gedrukte en online tijdschriften

Bevat nieuws en bedrijfsinformatie waaronder lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven

Onderwijsinformatie

Amerikaanse databank met bibliografische beschrijvingen van tijdschriftartikelen op het gebied van onderwijs

Bevat beschrijvingen van alle actuele en relevante publicaties voor het primair onderwijs.
De Onderwijsdatabank is een informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt eenvoudig een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties: van boeken en tijdschriftartikelen tot leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen.

Websites

Algemeen

  • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
  • Sociaal Cultureel Planbureau
  • Centraal Bureau Statistiek
  • wij-leren.nl
   Beknopte en praktische artikelen over onderwijskundige thema's. In de rubriek 'Opinie' geven inhoudelijke specialisten hun mening over actuele onderwijskundige ontwikkelingen. De rubriek 'Verdieping' bevat achtergrondartikelen over onderwijskundige thema's
  • schoolinbeeld.nl
   Overzicht van alle scholen in Nederland, met enkele basisgegevens. Je kunt zoeken per provincie en daarna per gemeente
  • Index basisscholen
   Verwijzing naar websites van basisscholen in Nederland. Je kunt zoeken per provincie en daarna per plaats
  • Onderwijsinspectie
   Website van de onderwijsinspectie met onder meer de Kwaliteitskaarten: de inspectiebeoordeling van scholen
  • slo.nl
   Als je vragen hebt over leermiddelen, wilt weten welke leermiddelen op de markt zijn voor een bepaald vak of bepaalde doelgroep, wat er in leermiddelen staat, wat ze kosten en welke het meest geschikt zijn of als je informatie zoekt over educatieve uitgeverijen of de laatste ontwikkelingen
  • docentenplein.nl
   Website met interessante links voor (aankomende) docenten
  • pesten.net
   Over onderwerpen als: wat kun je doen als er bij jou op school gepest wordt? Waar ligt de grens tussen pesten en plagen? Hoe gaan anderen om met pesten in de klas/school?

Aardrijkskunde

  • landenweb.net
   Informatie voor scholieren en studenten over landen: geschiedenis, geografie, landschap, klimaat, planten, dieren, bevolking, taal godsdienst, politiek, bestuur, samenleving, staatsinrichting, economie en toerisme

Beeldende vorming

  • Laat maar zien
   Online methode voor beeldend onderwijs en cultuureducatie

Drama

  • Dramaland
   Lesmethode over het verzorgen van dramaonderwijs

Geschiedenis

  • nationaalarchief.nl
   Informatie over allerlei historische gebeurtenissen. Ook veel beeldmateriaal en een breed educatief programma

In de klas, algemeen

  • lesidee.nl
   Ideeën voor lessen in het basisonderwijs. Je kan zoeken op groep, vakgebied of thema. Ook is er een forum, waar je medegebruikers vragen kan stellen en elkaar tips kan geven
  • kleutergroep.nl
   Lesmaterialen en thema-informatie voor lessen aan kleuters, maar ook ideeën voor groep 3 en 4. Er is ook een lijst met boeken, waarbij lesmateriaal is gemaakt
  • leerkrachtig.nl
   Lessen, spellen, thema’s, verhalen en versjes gerangschikt naar groep
  • leerkracht.nl
   Lessen voor alle groepen, rondom bepaalde thema’s en losse lesideeën. Er is ook een forum waar je ervaringen kunt uitwisselen of om hulp kunt vragen
  • kennisnet.nl
   Website voor iedereen, die met (basis-, voortgezet, beroeps-)onderwijs te maken heeft: kinderen, leerkrachten, managers, schoolleiders, ouders. Met onder andere (educatieve) spelletjes, kant-en-klare lessen, onderwijsnieuws en links
  • onlineklas.nl
   Educatieve spelletjes op het gebied van taal, rekenen en topografie
  • schooltv.nl
   Links naar de websites die horen bij de programma's van Schooltv. Met onder andere lessuggesties, werkbladen, opdrachten, videoclips, achtergrondinformatie en links

Levensbeschouwing

  • Trefwoord
   Methode voor levensbeschouwing in het basisonderwijs
  • Hemel en Aarde 
  • Kind op Maandag
  • Kleur op School
  • samsam.net
   Website bij het gelijknamige blad. Ideeën en opdrachten over het leven (van kinderen) in ontwikkelingslanden en over verantwoord omgaan met andere mensen en met de wereld
  • VONKT - voor zinvoller onderwijs
   VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland. Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.
  • Levobieb.nl
   Informatie over levensbeschouwing en identiteit
  • Zinvoller onderwijs
   Zinvoller onderwijs is een initiatief van VONKT en de voortzetting van GVO-plein.
   Lessendatabank godsdienst/levensbeschouwing en methode IKOS onderwijs

Muziek

  • Pyramide
   De pyramide : muziekcultuur op brede grondslag

Rekenen

  • rekenhoek.nl
   Werkbladen en ander materiaal om kinderen na te laten denken over verschillende rekenproblemen
  • fi.uu.nl/rekenweb/ei/ei.xml
   Rekenspelletjes en –raadsels van het Freudenthal Instituut

Taal

  • Jeugd LiteRom
   De Jeugd Literom bevat artikelen over Nederlandstalige en vertaalde jeugdliteratuur die verschenen zijn sinds 1900
  • Nederlandse taal en cultuur (Meertens Instituut)
  • www.taalvorming.nl
   Stichting Taalvorming ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en implementeren van beter taalonderwijs. Ze maken gebruik van de rijke bron van eigen ervaringen van mensen en werkvormen vanuit de kunst, drama en literatuur

Techniek

  • ontdekplek.nl
   Werkbladen techniek en een encyclopedie met experimenten en proefjes

Vernieuwingsscholen

Vakoverstijgend

  • verhalendontwerpen.nl
   Ontwerpen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en ideeën voor wie zelf aan de slag wil

Scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen van studenten, docenten en lectoren van diverse Nederlandse hogescholen