University of Applied Sciences

Gezondheidszorg

Tijdschriftartikelen

Alle tijdschriften

Overzicht van alle online en gedrukte tijdschriften

Database met citaten uit en links naar fulltext (bio)medische en lifescience tijdschriften.
Lastig zoeken in Pubmed? De tool van de Universiteitsbieb Utrecht kan je helpen. Maar gebruik dan wel onze link naar PubMed
Hier hulp bij gebruik PubMed van WageningenUR
Handig! Er is ook een gratis app voor Pubmed, PubMed On Tab voor Iphone/IPad of voor Android.

De database CINAHL bevat verwijzingen van artikelen uit vrijwel alle Engelstalige verpleegkundige tijdschriften en een aantal verwante vakgebieden, zoals fysiotherapie en logopedie.

Bevat onderzoeksliteratuur met betrekking tot vaktherapie. Ook zijn in deze databank artikelen uit het Tijdschrift voor vaktherapie opgenomen en kun je hier vaktherapeutische interventiebeschrijvingen (producten en modules) vinden.

Open access boeken in de vakgebieden exacte wetenschap, engineering en technologie, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

Online toegang tot meer dan 500 wetenschappelijke tijdschriften van uitgeverij SAGE over onder andere sociale studies, technologie en zorg

Met je NHL Stenden-account krijg je toegang tot de content van de afgelopen 10 jaar

Databank van uitgever Elsevier met artikelen over de wetenschapsgebieden:

  • Physical Sciences and Engineering
  • Life Sciences
  • Health Sciences
  • Arts and Humanities
  • Business, Management and Accounting
  • Economics and Finance
  • Psychology
  • Social Sciences

Met je NHL Stenden-account* krijg je toegang tot de content van de afgelopen 5 jaar

*Voor degenen die Science Direct (van Elsevier) gebruiken in combinatie met een persoonlijk profiel, is het mogelijk dat dit profiel verdwijnt wanneer je via SurfConext inlogt op Science Direct. Dit komt door het verwijderen van de mogelijkheid om in te loggen via de optie 'NHL Hogeschool'. In de toekomst zal alleen de mogelijkheid 'NHL Stenden' nog beschikbaar zijn om toegang te kunnen krijgen. Mocht je je profiel kwijtgeraakt zijn door de wijziging, dan kun je de volgende instructies gebruiken om je profiel opnieuw te linken.
Bij vragen en/of problemen kun je contact opnemen met de bibliotheek: Library@nhlstenden.com

Volledige artikelen van de uitgevers Springer en Bohn Stafleu & van Loghum uit publicaties, tijdschriften, boeken, boekseries en naslagwerken over de gezondheidszorg in Nederland

Database van Captise op het gebied van langdurige zorg, thuiszorg, VVT, ouderenzorg, WMO, welzijn en aanverwante domeinen.
In de digitale bibliotheek DigiBib.Zorg vind je landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen, concrete projecten, protocollen en zorgleefplannen

Journals Creatieve Therapie

Overzicht van Nederlandstalige meetinstrumenten met meer dan 400 vragenlijsten (PROMs), observatie- en performancetesten voor gebruik in de zorg.

Bevat nieuws en bedrijfsinformatie waaronder lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven

PiCarta is een geïntegreerde database met bibliografische gegevens van boeken, inhoudsopgaven van tijdschriften en verwijzingen naar fulltext en webpagina's

Middels een erkende methode leer je hoe je gestructureerd relevante informatie kunt vinden en hoe je dit kunt verantwoorden.
Verbeter je skills met behulp van toetsen, animaties en het zoekplan op het platform informatievaardigheden

Wetenschappelijke tijdschriften over verschillende onderwerpen, waaronder:

  • Handel en economie
  • Medische wetenschap
  • Recht en politiek

Websites

  • Vaktherapie.nl
   Website van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen
  • Musiktherapie.de
   Website van de Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft
  • Approaches.primarymusic.gr
   Website over muziektherapie en orthopedagogische muziekbeoefening
  • Zorginstituutnederland.nl
   Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.
   Zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.
  • Zorgvannu.nl
   Wegwijs in de zorgtechnologie, e-health en digitale zorg. Initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over zorginnovaties.

Scripties en onderzoek

Scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen van studenten, docenten en lectoren van diverse Nederlandse hogescholen

Geeft toegang tot de nationale wetenschappelijke onderzoeksoutput van alle Nederlandse universiteiten, een aantal onderzoeksinstituten, de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Bevat publicaties, onderzoeksresultaten, proefschriften en publicatielijsten van vooraanstaande onderzoekers

Online video's

Online toegang tot 32 trainingsvideo's van Video Arts over communicatie, feedback, gesprekstechnieken, management, motivatie, presenteren, teamwork, vergaderen en verkooptechnieken

*LET OP! Deze video's zijn te bekijken tot 31 december 2022. Wil je deze video's daarna blijven bekijken neem dan contact op met je informatiespecialist of mail naar Library@nhlstenden.com