University of Applied Sciences

Alle databanken

Databanken zijn verzamelingen van digitale materialen zoals online kranten, tijdschriften, artikelen, e-books en video's. Als student of medewerker van NHL Stenden krijg je toegang tot een groot aantal van deze databanken, door in te loggen met je NHL Stenden email account. Sommige databanken gaan over een bepaald onderwerp of vak, anderen bevatten artikelen en informatie over meerdere onderwerpen. Aan het gebruik van de NHL Stenden databanken zijn wel voorwaarden verbonden.

Databanken (alfabetische volgorde)

De database van ACM (Association for Computing Machinery) biedt full-text artikelen, magazines en conferentieverslagen op het gebied van computer- en informatietechnologie.
Toegankelijk binnen NHL Stenden

ARBO Vakbase is een online database met veel vakinformatie voor iedere arbo-professional. Je vindt artikelen, wetten en regels, jurisprudentie, modellen, checklists, aanwezige valkuilen en risico’s, en een groot aantal tips en trics uit diverse uitgaven van Vakmedianet. Bevat tevens het tijdschrift Vakblad Arbo.

Online collectie audiovisueel materiaal uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor po, vo, mbo, hbo & wo.

In de Boom Digitale Bibliotheek kunnen de gebruikers van de NHL Stenden Bibliotheek publicaties van Boom Juridische uitgevers, Boom Lemma uitgevers en Eleven International Publishing online doorzoeken en lezen

Databank op het gebied van marketing, management, MIS, POM, boekhouding, financiën en economie. Bevat volledige teksten van marktonderzoek- en landenrapporten, branchegegevens, bedrijfsprofielen, SWOT-analyses en topmanagement- en -marketingtijdschriften zoals:

  • Harvard Business Review
  • Academy of Management Journal
  • Journal of Marketing

De database CINAHL bevat verwijzingen van artikelen uit vrijwel alle Engelstalige verpleegkundige tijdschriften en een aantal verwante vakgebieden, zoals fysiotherapie en logopedie.

Kennisbank over coachen.

Databank van tijdschriften over communicatie, massamedia en aanverwante studiegebieden

Company.info bevat van elke organisatie in Nederland kwalitatieve, actuele en complete bedrijfsinformatie en bedrijfsnieuws. Daarnaast jaarverslagen van ondernemingen uit binnen- en buitenland

Lesmethode over het verzorgen van dramaonderwijs (inloggen met je nhl stenden email en wachtwoord via login met je schoolaccount)

De CROW kennisbank bestaat uit diverse online kennismodules op het gebied van verkeer en vervoer, openbare ruimte, infrastructuur en mobiliteit.

Database van Captise op het gebied van langdurige zorg, thuiszorg, VVT, ouderenzorg, WMO, welzijn en aanverwante domeinen.
In de digitale bibliotheek DigiBib.Zorg vind je landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen, concrete projecten, protocollen en zorgleefplannen

Doorzoekbare databank van de OAPEN Foundation met e-books die door wetenschappelijke uitgevers in open access toegankelijk zijn gemaakt. De collectie omvat alle wetenschapsgebieden, waaronder:

  • Humaniora
  • Rechtsgeleerdheid
  • Sociale wetenschappen

Wetenschappelijke tijdschriften over verschillende onderwerpen, waaronder:

  • Handel en economie
  • Medische wetenschap
  • Recht en politiek

EBSCO databases and e-books

Open access en 25 Emerald tijdschriften

Amerikaanse databank met bibliografische beschrijvingen van tijdschriftartikelen op het gebied van onderwijs

Door een verandering van aanbieder is deze database momenteel buiten werking, er wordt aan gewerkt om de databank zo spoedig mogelijk weer beschikbaar te maken.

  • Rapporten over de horeca van gemeentes en provincies
  • Cijfermatige gegevens van de horeca, catering en verblijfsrecreatie

Journalistiek platform dat onderzoek doet naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving.

Databank met informatie over alle aspecten van de menselijke invloed op het milieu, waaronder onderwerpen zoals het broeikaseffect, groen bouwen, vervuiling, duurzame landbouw, hernieuwbare energie, recycling en meer.

Scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen van studenten, docenten en lectoren van diverse Nederlandse hogescholen

Wetenschappelijk onderzoek en nieuws op het gebied van horeca en toerisme. Combinatie van de voormalige Cornell University's Hospitality database, Articles in Hospitality and Tourism (AHT) en de Lodging, Restaurant & Tourism Index (LRTI)

The Institute of Hospitality (IoH) is the world’s leading professional body for hospitality professionals. Through the Institute’s Educational Membership Scheme you will get online access to a wide range of features including:

  • Institute of Hospitality publications such as management guides, quarterly hospitality articles and monthly specialist newsletters
  • a selection of 2,000 e-journals from world-renowned publishers
  • a collection of over 450 e-books and e-audiobooks
  • Free webinars on a range of compelling business and industry topics
  • International student events

If you want to have access to the institute you have to register first: · Go to https://www.instituteofhospitality.org/membership/who-are-you/student/

  • Choose: register for free student membership
  • Fill in username and password:
   Username: 90033273
   Password: commitment
  • Fill in the student registration form (fill in your NHL Stenden email-address)
  • You will receive a confirmation mail and can login at the website: https://www.instituteofhospitality.org/login/

Handelsstatistieken voor internationale bedrijfsontwikkeling (registreren voor inloggen)

Online informatieportal die juridische, fiscale en financiële professionals toegang geeft tot relevante en praktische vakinformatie.

Let op: toegang door te klikken op 'WO/HBO' daarna NHL Stenden selecteren en vervolgens je accountgegevens invoeren..

Databank van de Stichting Beeldend Onderwijs met digitale lessen voor alle groepen in het basisonderwijs. Bestaat uit:
• "laat maar zien" online methode voor beeldend onderwijs en cultuureducatie
• "laat maar lezen" lesmethode over het verzorgen van taalonderwijs

  • Profielen van ruim 30.000 bedrijven, ruim 3.500 bedrijfstakken en 110 landen
  • Informatie over marktsegmentatie en concurrentielandschap
  • SWOT-analyses
  • PESTLE-analyses
  • Marktgegevens (grootte, segmentatie en voorspellingen)
  • Meningen van experts over belangrijke marktgebeurtenissen

Geeft toegang tot de nationale wetenschappelijke onderzoeksoutput van alle Nederlandse universiteiten, een aantal onderzoeksinstituten, de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Bevat publicaties, onderzoeksresultaten, proefschriften en publicatielijsten van vooraanstaande onderzoekers

NEN Connect is het online normbeheerprogramma van NEN. Standaard beschikbaar in NEN Connect is het kernassortiment: 

  • Alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA, HKZ)
  • Alle in Nederland aanvaarde Europese en internationale normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC en NEN-IEC)
  • Alle internationale normen (ISO en IEC)
  • Praktijkgidsen van NEN
  • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Bevat nieuws en bedrijfsinformatie waaronder lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven

Kennisbank over recreatie, toerisme en vrije tijd. Bevat onder andere alle artikelen uit Recreatie en Toerisme, NRIT Magazine, Vrijetijdsstudies en NRIT actueel

Online bibliotheek van de Organisation for Economic Cooperation and Development. Biedt toegang tot e-books, journal issues en statistische databanken op diverse vakgebieden, zoals economie, wetenschap en techniek, landbouw en voedsel, werkgelegenheid, energie, omgeving, onderwijs, sociale wetenschappen, migratie, gezondheid. Hoe je de databank gebruikt, lees je in de user guide

Bevat beschrijvingen van alle actuele en relevante publicaties voor het primair onderwijs.
De Onderwijsdatabank is een informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt eenvoudig een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties: van boeken en tijdschriftartikelen tot leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen.

Rechtsorde is een juridisch informatieportaal waarin gebruikers kunnen zoeken naar informatie in zowel betaalde bronnen (o.a. Kluwer Navigator, NJB en Ars Aequi) als openbare bronnen (bijv. Recht.nl, Overheid.nl, Rechtspraak.nl etc).

Meer informatie, inclusief korte instructievideo’s, in de handleiding

Let op: Toegang tot Rechtsorde door rechtsboven op 'Inloggen'  te klikken, kies 'Inloggen voor HBO of Universiteit' , vervolgens je naam en NHL Stenden email invullen of kiezen voor 'Anoniem inloggen'.

Platform voor professionals in retail & brands.
NHL Stenden studenten kunnen een gratis account activeren via deze link.
NHL Stenden medewerkers kunnen voor een gratis account mailen naar Alie Zwiers en/of Hester van Randen

Mediadatabank waarin gegevens van alle Nederlandse advertentiedragende media zijn opgenomen (publieksbladen, vakbladen, dagbladen, huis-aan-huisbladen, out-of-home (in- en outdoor media) en digitale communicatiemiddelen). Ook vind je informatie over advertentietarieven, oplages, verschijningsdata, aanleverspecificaties, onderzoeksgegevens, coverfoto's etc.
Retriever publiceert naast alle mediamogelijkheden ook socio-demografische gegevens bij regio’s. Er wordt informatie gegeven over aantallen inwoners en huishoudens, geslacht, gezinssamenstelling, leeftijd, inkomen en nationaliteit.
Deze bron is toegankelijk door in te loggen via Surfconext met je NHL Stenden email account

Repository met content van meer dan 250 uitgevers ondersteunt met innovatieve technologieën en tools.

Let op: Toegang tot de database door het 'Select your institution' menu uit te klappen, te klikken op 'Not listed? Click here' (bovenaan) en vervolgens je NHL Stenden mail adres invullen.

Online toegang tot meer dan 500 wetenschappelijke tijdschriften van uitgeverij SAGE over onder andere sociale studies, technologie en zorg

Met je NHL Stenden-account krijg je toegang tot de content van de afgelopen 10 jaar

Databank van uitgever Elsevier met artikelen over de wetenschapsgebieden:

  • Physical Sciences and Engineering
  • Life Sciences
  • Health Sciences
  • Arts and Humanities
  • Business, Management and Accounting
  • Economics and Finance
  • Psychology
  • Social Sciences

Met je NHL Stenden-account* krijg je toegang tot de content van de afgelopen 5 jaar

*Voor degenen die Science Direct (van Elsevier) gebruiken in combinatie met een persoonlijk profiel, is het mogelijk dat dit profiel verdwijnt wanneer je via SurfConext inlogt op Science Direct. Dit komt door het verwijderen van de mogelijkheid om in te loggen via de optie 'NHL Hogeschool'. In de toekomst zal alleen de mogelijkheid 'NHL Stenden' nog beschikbaar zijn om toegang te kunnen krijgen. Mocht je je profiel kwijtgeraakt zijn door de wijziging, dan kun je de volgende instructies gebruiken om je profiel opnieuw te linken.
Bij vragen en/of problemen kun je contact opnemen met de bibliotheek: Library@nhlstenden.com

Volledige artikelen van de uitgevers Springer en Bohn Stafleu & van Loghum uit publicaties, tijdschriften, boeken, boekseries en naslagwerken over de gezondheidszorg in Nederland

Statista is een portal op het gebied van statistiek. Het bevat data afkomstig van marktonderzoeks- en opiniepeilingsinstellingen, en van werkgeversorganisaties en overheidsinstellingen, in het Engels en Duits. Statista bevat statistieken en onderzoeksresultaten in de vorm van staafdiagrammen en tabellen.

SWOCC voor onderwijs: wetenschappelijke kennis over merken, marketing en communicatie. Toegang tot modellen uit de SWOCC Modellenbank en alle SWOCC-publicaties.

Selectief selecteren= More than a gut feeling
Videofilm over het aanleren van technieken voor gedragsgericht interviewen zoals ontwikkeld door bedrijfspsycholoog dr. Paul C. Green

Feedback gesprek: Manager Broos in actie
Videofilm over feedback op basis van het 4-G model; gedrag, gevoel, gevolg, gewenst.

Online toegang tot 32 trainingsvideo's van Video Arts over communicatie, feedback, gesprekstechnieken, management, motivatie, presenteren, teamwork, vergaderen en verkooptechnieken

Citation index en research platform

Uitgebreide informatie over toerisme en aanverwante studiegebieden. Bevat alle publicaties, rapporten en documenten gepubliceerd door de World Tourism Organization in het Engels, Frans, Spaans, Russisch en Arabisch

Online platform dat toegang geeft tot een overzicht van actuele HR-kennis (zoals cao's en jurisprudentie), maar ook voorbeelddocumenten (zoals contracten) en tools.