University of Applied Sciences

Schrijfcentrum

    • Biedt begeleiding door schrijftutoren bij het maken van schrijfopdrachten, zoals scripties, verslagen en rapporten. Denk hierbij aan de structuur van de tekst, opbouw van de zinnen etc.

Wat niet?

Een schrijftutor corrigeert niet je tekst en kijkt niet je scriptie na. Over de inhoud praat je met je docent of begeleider.

Voor wie?

Het Schrijfcentrum is voor alle studenten van NHL Stenden Hogeschool. Een gesprek met een schrijftutor kan eenmalig zijn, maar er kunnen ook vervolgafspraken worden gemaakt.

Hoe meld ik me aan? 

Je kunt je aanmelden voor schrijfhulp door dit formulier in te vullen.

Daarnaast bieden we in Leeuwarden inloopspreekuren en workshops aan.
Het inloopspreekuur is op donderdag 14.00 - 16.00 en vrijdag 10.00 - 12.00 bij de ronde tafels met de groene stoelen achter de balie van de Bibliotheek op Rengerslaan 10 (begane grond). Hier kun je zonder afspraak een schrijftutor spreken om korte vragen te stellen.

Writing Center Emmen
Walk-in 9.00 - 12.00
Dinsdag en donderdag

Schrijftips

Op de volgende websites vind je schrijftips:
Academisch schrijven RUG
Beter schrijven in het Hoger Onderwijs (MOOC)
Onze Taal
Schrijftwijfel (taaltips voor schrijftwijfelaars)
Spellingsite
Taalunieversum
Taalwinkel
Woordenlijst Nederlandse taal (Groene Boekje digitaal)
Voor nog meer tips: zie hulpbronnen schrijfvaardigheid

Informatie en contact

Het Schrijfcentrum is een dienst van de NHL Stenden Bibliotheek.
Vragen over het Schrijfcentrum?
Mail of bel 058-2511755 (Rengerslaan 10) of 058-2441717 (Rengerslaan 8)