University of Applied Sciences

APA

Bij NHL Stenden hanteren we de APA-richtlijnen bij het verwijzen naar bronnen. APA is een format voor het schrijven van stukken. Het geeft de richtlijnen voor bronvermelding, bronnenlijst, citaten en parafrases. Hoe je de APA-stijl van verwijzen hanteert, lees je in: De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs - 2e editie.

Ook heeft de NHL Stenden Bibliotheek een snelgids geschreven, waar je snel de belangrijkste regels terug kunt vinden.

Bij HBO-Rechten wordt gewerkt met de Leidraad voor juridische auteurs (versie 2016). De samenvatting is hier te vinden.

Meer informatie

De APA-stijl is opgesteld door de American Psychological Association, de Amerikaanse beroepsvereniging van universitair geschoolde psychologen. Het is de meest gebruikte referentiestijl op hogescholen.