University of Applied Sciences

APA

Bij NHL Stenden hanteren we de APA-richtlijnen bij het verwijzen naar bronnen. APA is een format voor het schrijven van stukken. Het geeft de richtlijnen voor bronvermelding, bronnenlijst, citaten en parafrases. Hoe je de APA-stijl van verwijzen hanteert, lees je in de snelgids. In deze snelgids staan ook voorbeelden van verwijzingen naar diverse publicatievormen.

Wil je meer informatie, bekijk dan de uitgebreide handleiding: APA-handleiding (PDF).

Citeren

Als je citeert (tekst van een ander letterlijk overneemt) of parafraseert (tekst van een ander in je eigen woorden weergeeft), moet je de bron vermelden.

Korte citaten (minder dan 40 woorden)

Gebruik dubbele aanhalingstekens direct voor en direct achter het citaat. Plaats het citaat in de lopende tekst tussen dubbele aanhalingstekens. De verwijzing (auteur, jaartal, paginanummer) is onderdeel van de zin.

Bijvoorbeeld:
In fact, "the dominance of technology over culture is an illusion", according to Hofstede (2001, p.453).

Lange citaten (vanaf 40 woorden)

Plaats het citaat in een apart blok. Begin op een nieuwe regel en laat het blok inspringen (1,3 cm). Gebruik geen aanhalingstekens. Eindig het citaat met een punt en plaats daarna de verwijzing.

Bijvoorbeeld:
There are many different definitions of culture. The definition of the anthropologist Kluckhohn is well-known:

Culture consists in patterned ways of thinking, feeling and reacting, acquired and transmitted mainly by symbols, constituting the distinctive achievements of human groups, including their embodiments in artifacts; the essential core of culture consists of traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and especially their attached values. (Kluckhohn, 1951, p. 86)

Parafraseren

Als je geen letterlijk citaat over wilt nemen, maar wel het idee van iemand anders wilt gebruiken, gebruik je een parafrase. Neem de tekst niet over, maar geef hem weer in je eigen woorden. Plaats achter de tekst een verwijzing (auteur, jaartal). De verwijzing maakt deel uit van de zin.

Bijvoorbeeld:
Hofstedeā€™s statement (2001) indicates that the usage of technology is influenced by culture and can therefore differ across the globe. The usage of technology is influenced by culture and can therefore differ across the globe (Hofstede, 2001).

Bronnenlijst

Achter in je werkstuk, rapport of scriptie neem je een bronnenlijst op. Daarin vermeld je alle bronnen die je in je tekst gebruikt hebt, in alfabetische volgorde.

Bronvermelding boek

Achternaam auteur, Initialen. (Jaar). Titel van het boek: Ondertitel (Editie). Plaats van uitgave: Uitgever.

Bijvoorbeeld:
Boekhorst, A.K., Kwast, I., & Koers, D. (2004). Informatievaardigheden (3e gew. dr.). Utrecht: LEMMA.

Bronvermelding tijdschriftartikel

Achternaam auteur, Initialen., Achternaam auteur, Initialen., & Achternaam auteur, Initialen. (Jaar). Titel artikel: Ondertitel. Titel van tijdschrift, jaargang (nummer), pag.nr.-pag.nr.

Bijvoorbeeld:
Dikkers, J., Van Engen, M., Vinkenburg, C., & Miggiels, M. (2011). Flexibel werken en het werk-thuis conflict. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(1), 25-42. (Maandelijks? Gebruik: (jaar, maand). Wekelijks? Gebruik (jaar, dag maand).

Bronvermelding tekst website

Achternaam auteur, Initialen. (Jaar). Titel van het stuk: Ondertitel. Geraadpleegd op (dag), (maand), (jaar), via URL

Bijvoorbeeld:
Hofstede, G. (z.j.). Dimensies van nationale culturen. Geraadpleegd op 25 augustus, 2010, via www.geerthofstede.nl/cultuur/dimensies-van-nationale-culturen.aspx

Meer informatie

De APA-stijl is opgesteld door de American Psychological Association, de Amerikaanse beroepsvereniging van universitair geschoolde psychologen. Het is de meest gebruikte referentiestijl op hogescholen.