University of Applied Sciences

APA

Bij NHL Stenden hanteren we de APA-richtlijnen bij het verwijzen naar bronnen. APA is een format voor het schrijven van stukken. Het geeft de richtlijnen voor bronvermelding, bronnenlijst, citaten en parafrases. Hoe je de APA-stijl van verwijzen hanteert, lees je in: De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs - 2e editie.

In het voorjaar 2021 verschijnt de derde editie van “De APA-richtlijnen uitgelegd: een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs”. Deze is gebaseerd op de zevende editie van de “Publication Manual of the American Psychological Association” en die zal in mei 2021 verschijnen. Met ingang van het studiejaar 2021/2022 zal deze derde editie toegepast worden in het hoger onderwijs. In deze tabel alvast de belangrijkste 10 veranderingen die in de nieuwe editie worden opgenomen.

Ook heeft de NHL Stenden Bibliotheek een snelgids geschreven, waar je snel de belangrijkste regels terug kunt vinden.

Bij HBO-Rechten wordt gewerkt met de Leidraad voor juridische auteurs. De meest recente editie van het boekje (2019) en de samenvatting kun je gratis downloaden via de website van Wolters Kluwer.

Meer informatie

De APA-stijl is opgesteld door de American Psychological Association, de Amerikaanse beroepsvereniging van universitair geschoolde psychologen. Het is de meest gebruikte referentiestijl op hogescholen.