University of Applied Sciences

Acquisitions library Leeuwarden

May 2021

Vital regions : the power of research and connections within society
editors: Janneke Metselaar, Jacqueline Rietveld, Avelien Haan, Roland Jan Kuipers, Fokko Bosker
Publisher: Amersfoort : Publisher Boiten bookprojects
ISBN: 978-90-830870-1-6 paperback
Keywords: Regional economics, Regionale economie, Education, Onderwijs, Society, Samenleving, Zorg, Entrepreneurship, Ondernemerschap
Signature: LWD10 303.89 VITA
Praktisch arbeidsrecht
Prof. mr. C.J. Loonstra
Publisher: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-74754-1 paperback
Keywords: Arbeidsrecht, Arbeidsovereenkomst, Ontslagrecht, Ontslag, Wet Arbeidsmarkt in balans, WAB
Signature: LWD10 317.1 LOON
Onderzoek langs de meetlat : onderzoekdesigns voor verpleegkundigen
onder redactie van: Anne M. Eskes, Catharina J. van Oostveen
Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 978-90-368-2599-3 paperback
Keywords: Verpleegkunde, Praktijkgericht onderzoek, Onderzoeksmethoden, Verpleegkundig onderzoek
Signature: LWD10 613.3 ONDE
Relaxklets : yogaboek voor klein en groot
Florien van der Aar en Michal Janssen
Publisher: [Amsterdam] : Gezinnig
ISBN: 978-90-819893-8-1 gebonden
Keywords: Yoga, Kinderen
Signature: LWD10 158.27 AAR
Geluk. 2.0 : the world book of happiness : de wijsheid van 100 geluksprofessoren uit de hele wereld
onder hoofdredactie van Leo Bormans ; vertaling: Hans van Riemsdijk en Fred Hendriks (Engels) ; Katrien Meuleman (Frans)
Publisher: Tielt : Lannoo
ISBN: 978-94-014-3901-5 gebonden
Keywords:
Signature: LWD10 172 GELU
Denken over sociaal werk : samenleving, rechtvaardigheid en praktijk
Peter Raeymaeckers, Jeroen Gradener, Sylvie Van Dam, Sjoukje Botman, Kristel Driessens, Johan Boxstaens, Michel Tirions (redactie)
Publisher: Leuven : Acco
ISBN: 978-94-6414-363-8 paperback
Keywords: Sociaal werk, Samenleving
Signature: LWD10 321 DENK
Wat staat er op het spel? : Sociale ethiek voor zorg en welzijn
Fons Klaase
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0772-6 paperback
Keywords: Sociaal werk, Zorg, Welzijn, Ethiek
Signature: LWD10 321.4 KLAA
Goed leven met kwetsbaarheid en beperking
Dirk De Wachter, Manu Keirse ; redactie Barbara Simons, Elisa Candela
Publisher: Leuven : LannooCampus
ISBN: 978-94-014-7019-3 paperback
Keywords: Gehandicapten, Sociaalpsychologische aspecten
Signature: LWD10 325 DEWA
Politeia : het binnenlands bestuur tijdens de kabinetten-Rutte II en III : beschouwingen over politiek, recht en bestuur
prof. mr. D.J. Elzinga
Publisher: Deventer : Wolters Kluwer
ISBN: 978-90-13-15998-1 paperback
Keywords: Openbaar bestuur, Bestuurskunde, Politiek, Decentralisatie, Gemeenten, Lokale overheid
Signature: LWD10 330.42 ELZI
Het land moet bestuurd worden : Machiavelli in de polder
Wim Voermans
Publisher: Amsterdam : Prometheus
ISBN: 978-90-446-4685-6 paperback
Keywords: Politicologie, Bestuurskunde, Overheidsmanagement, Democratie, Volksvertegenwoordiging, Poldermodel, Tegenmacht
Signature: LWD10 330.42 VOER
De tirannie van verdienste : over de toekomst van de democratie
Michael J. Sandel ; vertaald [uit het Engels] door Rogier van Kappel en Huub Stegeman
Publisher: Utrecht : Ten Have
ISBN: 978-90-259-0750-1 paperback
Keywords: Democratie, Populisme, Politiek, Filosofie
Signature: LWD10 331.12 SAND
Ontwaak! : kom uit uw neoliberale sluimer
Ewald Engelen
Publisher: Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep
ISBN: 978-90-253-1305-0 paperback
Keywords: Neoliberalisme, Politiek, Kritiek
Signature: LWD10 331.25 ENGE
Basisboek duurzame economie
Margreet Boersma-de Jong
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-3612-5 paperback
Keywords: Duurzaamheid, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO, Vrije markt, Sustainable development, Kringloop, Duurzaam ondernemen, Circulaire economie
Signature: LWD10 351.31 BOER
Routledge handbook of the economics of the European integretion
edited by Harald Badinger and Volker Nitsch
Publisher: London : Routledge
ISBN: 978-0-367-86948-9 paperback
Keywords: EU, European Union, European economy, European politics, European integration, European policy, Europese integratie, International affairs, Europese samenwerking, Internationale samenwerking, Europa, Europe
Signature: LWD10 354.6 ROUT
Keteninformatisering in kort bestek : theorie en praktijk van grootschalige informatie-uitwisseling in maatschappelijke ketens
Prof. dr. mr. J.H.A.M. Grijpink
Publisher: 's-Gravenhage : Boom bestuurskunde
ISBN: 978-94-6236-186-7 paperback
Keywords: Informatisering, Informatiemanagement, Ketensamenwerking, Samenwerkingsverbanden, Informatiekunde, Informatie-infrastructuur, Informatiesystemen, Informatiedeling, Informatie-uitwisseling, Informatievoorziening, Bestuurskunde
Signature: LWD10 366.45 GRIJ
Leidinggeven in de hybride organisatie : resultaat en verbinding in tijden van (post-) corona
Jeroen Busscher
Publisher: Alphen aan den Rijn : Vakmedianet
ISBN: 978-94-6215-701-9 paperback
Keywords: Corona, Coronavirus, Coronacrisis, Thuiswerken, Management, Leidinggeven, Organisatieontwikkeling
Signature: LWD10 366.49 BUSS
Inleiding ICT en recht
S.L. Gellaerts, C.M. Jobse
Publisher: Deventer : Wolters Kluwer
ISBN: 978-90-13-15692-8 paperback
Keywords: ICT, Telecommunicatierecht, Privacy, AVG, Intellectueel eigendomsrecht, Strafrecht, Contractenrecht
Signature: LWD10 390 GELL
Basisboek recht
onder redactie van: Mr. O.A.P. van der Roest ; met bijdragen van: Mr. R.J. van Dam, Mr. C.H.C. Overes, Mr. dr. W.G.M. Plessen m.m.v. mr. P.M.M. Massuger, Mr. R.W.J. van der Roest
Publisher: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-74764-0 paperback
Keywords: Rechtstelsels, Privaatrecht, Burgerlijk procesrecht, Ondernemingsrecht, Staatsrecht, Bestuursrecht, Strafrecht, Arbeidsrecht, Nederlands recht, Europees recht
Signature: LWD10 390.8 BASI
50 misverstanden over de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Mw. mr. M.J. Bonthuis
Publisher: Deventer : Wolters Kluwer
ISBN: 978-90-13-14609-7 (paperback)
Keywords: Databescherming, Wetgeving, Privacy, AVG, Persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Persoonsregistratie
Signature: LWD10 390.9 BONT
Lokale democratische innovatie : een juridische analyse
Joost Westerweel
Publisher: Deventer : Wolters Kluwer
ISBN: 978-90-13-15904-2 gebonden
Keywords: Democratie, Wetgeving, Regelgeving, Burgerparticipatie, Burgerschap, Besluitvormingsproces, Lokaal bestuur, Gemeentelijk beleid, Beleidsvorming, Overheidsbestuur, Lokale democratie
Signature: LWD10 393.53 WEST
Praktisch straf(proces)recht
Mr. H.J. Starrenburg, Mr. M.P. de Graaf
Publisher: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-74756-5 paperback
Keywords: Strafrecht, Strafprocesrecht, Wetgeving, Rechtspraak, Strafzaak, Strafbaar feit
Signature: LWD10 394.1 STAR
Werken in gedwongen kader : methodiek voor het forensisch sociaal werk
onder redactie van: Anneke Menger, Lous Krechtig, Jacqueline Bosker
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij SWP
ISBN: 978-90-8850-658-1 gebonden
Keywords:
Signature: LWD10 395.9 WERK
Lessen uit crises en mini-crises – Gezondheidscrises
redactie Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Publisher: 's-Gravenhage : Boom bestuurskunde
ISBN: 978-94-6236-195-9 paperback
Keywords: Crisisbeheersing, Crisismanagement, Crisis, Rampen, Crisisbestrijding, Veiligheid, Gezondheid, Infectieziekten, Klimaatverandering, Risicomanagemnt, Crisiscommunicatie
Signature: LWD10 396.8 LESS
Privaatrecht
Mr. J.C. Duivenvoorden-van Rossum, Mr. A. Buitenkamp
Publisher: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-74763-3 paperback
Keywords: Nederlands recht, Publiekrecht, Wetgeving, Burgerlijk wetboek, Peronen- en familierecht, Rechtspersonen, Erfrecht
Signature: LWD10 397 DUIV
Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht)
Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, Mr. K. Blankman, Mr. A.P. van der Linden, Mr. E.C.C. Punselie, Prof. mr. W.M. Schrama
Publisher: Deventer : Wolters Kluwer
ISBN: 978-90-13-15718-5 paperback
Keywords: Personenrecht, Familierecht, Jeugdrecht, Huwelijksgoederenrecht, Erfrecht, Vermogensrecht, Huwelijksrecht, Procesrecht, Echtscheiding, Alimentatie, Wetten, Rechtspraak
Signature: LWD10 397.1 HEDE
Hoofdstukken personen-, familie- en erfrecht
T.J. Mellema en E.J.M. Cornelissen
Publisher: Deventer : Wolters Kluwer
ISBN: 978-90-13-15501-3 paperback
Keywords: Personenrecht, Familierecht, Erfrecht, Wetgeving
Signature: LWD10 397.1 MELL
Praktisch Personen- en Familierecht
Charlotte Phillips
Publisher: Groningen : Noordhoff
ISBN: 978-90-01-75224-8
Keywords: Privaatrecht, Nederlands recht, Personenrecht, Familierecht, Huwelijk, Geregistreerd partnerschap, Scheiding, Afstamming, Adoptie, Erfrecht
Signature: LWD10 397.1 PHIL
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
Drucker Bodenhausen Wichers Hoeth Gielen ; onder redactie van prof. mr. P.G.F.A. Geerts, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, mr. drs. A.M.E. Verschuur, advocaatt te Amsterdam.
Publisher: [Deventer] : Wolters Kluwer
ISBN: 978-90-13-15734-5 paperback
Keywords: IE-recht, Wetgeving, Regelgeving, Intellectueel eigendom, Auteursrecht, Octrooirecht, Merkenrecht
Signature: LWD10 397.77 KORT
Als je van spelen leren kan : verbindend spelen met je kind
Nele Flamang ; illustraties: Noëmi Willemen
Publisher: Leuven ; Den Haag : Acco
ISBN: 978-94-6379-861-7 paperback
Keywords: Spel, Opvoedingsmilieu
Signature: LWD10 433.6 LANG
Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs : basisinzichten voor leraren nu en in de toekomst
onder redactie van Jan Elen & Andy Thys
Publisher: Leuven : Universitaire Pers Leuven
ISBN: 978-94-6270-237-0
Keywords: Onderwijsbeleid, Onderwijssociologie
Signature: LWD10 450.3 LERE
Online trainen
Karin de Galan ; illustraties binnenwerk: Natascha French
Publisher: Zaltbommel : Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen
ISBN: 978-94-6272-275-0 paperback
Keywords: Online lesgeven, Didactische werkvormen, Digitaal onderwijs, Online onderwijs, Blended onderwijs, Coaching, Begeleiding
Signature: LWD10 454 GALA
Lezen voor het leven : deugden in de wereldliteratuur
Wouter Sanderse (red.) ; met bijdragen van: Antonet Chermanne, Inge den Haan, Maartje Janssens, Sofie Jochems, Johannes Monheim, Robbert Roodsant, Paul van Tongeren, Pieter Vos en Claudia van Werkhoven
Publisher: Leusden : ISVW Uitgevers
ISBN: 978-94-92538-01-7 gebonden
Keywords: Bildung, Verhalen, Kunst, Vorming, Onderwijs, Leraren, Burgerschap
Signature: LWD10 482.9 LEZE
Verbonden : de biologie van menselijke relaties
Peter Bos
Publisher: Amsterdam : Thomas Rap
ISBN: 978-94-004-0719-0 paperback
Keywords: Hormonen, Relatieproblemen
Signature: LWD10 600.52 BOS
Praktijkgericht onderzoek in de (paramedische) zorg
Eveline Wouters, Yvonne van Zaalen en Janna Bruijning
Publisher: Bussum : Coutinho
ISBN: 978-90-469-0782-5
Keywords: Paramedische beroepen, Praktijkgericht onderzoek, Onderzoeksmethoden, Wetenschappelijk onderzoek
Signature: LWD10 601.9 WOUT
Koorddansers : leven met een bipolaire stoornis
redactie Annemiek Dols en Moniek van Dijk
Publisher: Amsterdam : Boom uitgevers Amsterdam
ISBN: 978-90-244-3266-0 geb.
Keywords: Bipolaire stoornis, Psychiatrie, Psychopathologie
Signature: LWD10 606.3 KOOR
Handboek haptonomisch verplaatsen : hoe respectvolle zorg de zelfredzaamheid van cliënten kan bevorderen
Inga Mol ; illustraties: Ron Slagter
Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 978-90-368-2474-3 gebonden
Keywords: Verpleegkundige technieken, Zorg, Haptonomie
Signature: LWD10 613.2 MOL
Toolkit kwetsbare ouderen : screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn
Nienke Bleijenberg
Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 978-90-368-1573-4 paperback
Keywords: Ouderenzorg, ADL, Screeningstechnieken, Zelfstandigheid
Signature: LWD10 613.66 BLEI
Het pluisbloemeffect : hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt
Yvonne Denier
Publisher: Tielt : Lannoo Campus
ISBN: 978-94-014-7043-8 paperback
Keywords: Ethiek, Zorg, Filosofie
Signature: LWD10 614.1 DENI
Ik zag ruimte = Searching for space : on the architect Herman Hertzberger
a film by Kees Hin ; text Maarten Kloos, Herman Hertzberger
Publisher: Rotterdam : 010
ISBN: 978-90-6450-746-5
Keywords:
Signature: LWD10 710 HERZ
Speculative everything : design, fiction, and social dreaming
Anthony Dunne & Fiona Raby
Publisher: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press
ISBN: 978-0-262-01984-2 hardcover
Keywords: Industriële vormgeving, Design, Toekomstperspectieven, Vormgeving
Signature: LWD10 770.6 DUNN
The Routledge introduction to theatre and performance studies
Erika Fischer-Lichte ; edited by Minou Arjomand and Ramona Mosse ; translated by Minou Arjomand
Publisher: London ; New York : Routledge
ISBN: 978-0-415-50419-5 hbk : alk. paper
Keywords: Theater
Signature: LWD10 792 FISC
Superkrachten voor je hoofd : oftewel mindgym voor kids : 15 skills waar je gelukkig van wordt
Wouter de Jong ; met illustraties van Hein de Kort
Publisher: Amsterdam : Maven Publishing
ISBN: 978-94-92493-80-4 gebonden
Keywords: Geestelijke gezondheid, Geestelijk welzijn, Mindfullness
Signature: LWD10 J 415.3 JONG
Ze zullen verdrinken in hun moeders tranen
Johannes Anyuru ; uit het Zweeds vertaald door Maydo van Marwijk Kooy
Publisher: Amsterdam : De Geus ; Den Haag : Oxfam Novib
ISBN: 978-90-445-3923-3 gebonden
Keywords: Romans, Wereldliteratuur, Nederlandse letterkunde, Terrorisme
Signature: LWD10 Nederlands 897 ANYU
Brieven in de nacht
Hoda Barakat ; vertaald [uit het Arabisch] door Djûke Poppinga
Publisher: [Amsterdam] : Uitgeverij Orlando | Oxfam Novib
ISBN: 978-94-93081-37-6 gebonden
Keywords: Romans, Wereldliteratuur, Nederlandse letterkunde, Ontheemding, Ballingschap
Signature: LWD10 Nederlands 897 BARA
De verstotene
Naima El Bezaz
Publisher: Amsterdam [etc.] : Querido
ISBN: 978-90-214-3943-3
Keywords: Romans, Werledliteratuur, Nederlandse letterkunde, Cultuurverschillen
Signature: LWD10 Nederlands 897 BEZA
Vinexvrouwen
Naima El Bezaz
Publisher: Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij BV
ISBN: 978-90-214-3908-2 paperback
Keywords: Romans, Wereldliteratuur, Nederlandse letterkunde, Integratie
Signature: LWD10 Nederlands 897 BEZA
De wandelaar : roman
Adriaan van Dis
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Augustus, Atlas Contact
ISBN: 978-90-254-4383-2 paperback
Keywords: Romans, Wereldliteratuur, Nederlandse letterkunde, Parijs, Honden
Signature: LWD10 Nederlands 897 DIS
Zeven manieren om een kat te doden
Matías Néspolo ; vert. uit het Spaans door Brigitte Coopmans
Publisher: Breda : De Geus ; [Den Haag] : Oxfam Novib
ISBN: 978-90-445-1738-5 geb.
Keywords: Nederlandse letterkunde, Wereldliteratuur, Romans, Criminaliteit, Misdaad, Corruptie
Signature: LWD10 Nederlands 897 NESP
Die van hiernaast
Yewande Omotoso ; uit het Engels vertaald door Manon Smits
Publisher: Amsterdam : De Geus ; Den Haag : Oxfam Novib
ISBN: 978-90-445-3706-2 gebonden
Keywords: Romans, Wereldliteratuur, Nederlandse letterkunde
Signature: LWD10 Nederlands 897 OMOT
De garnalenpelster
Nilgün Yerli
Publisher: Amsterdam ; Antwerpen : De Arbeiderspers
ISBN: paperback
Keywords: Romans, Wereldliteratuur, Nederlandse letterkunde, Cultuurverschillen
Signature: LWD10 Nederlands 897 YERL
De kaarten op tafel : Belbin en Ofman geven inzicht en zijn succes bepalend
Marijn Dane
Publisher: Hattem : Axis consultancy
ISBN: 978-90-823636-2-3 paperback
Keywords: Teamrollen, Kernkwaliteiten, Kwaliteiten, Talenten, Talentontwikkeling, Teamontwikkeling, Teambuilding, Samenwerking, Coaching, Spel
Signature: LWD10 SPEL
Een box vol emoties : alles wat ik voel
Stine Jensen ; illustraties: Marijke Klompmaker
Publisher: [Alkmaar] : Kluitman
ISBN: 978-90-206-9549-6 in doos
Keywords: Gevoelens, Emoties, Kinderen
Signature: LWD10 SPEL
Inner compass : love cards
door Neel van Lierop ; redactie: Larissa Quaak
Publisher: Amsterdam : Inner Compass B.V.
ISBN: 978-90-827252-2-3 in doos
Keywords: Cognitieve ontwikkeling, Kinderen
Signature: LWD10 SPEL
Storytelling in de praktijk : Creatief schrijven voor een merk
Maarten van der Meulen
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0780-1 paperback
Keywords: Storytelling, Communicatie, Creatief schrijven, Vertelkunst, Communicatie, Schrijfvaardigheid
Signature: LWD8 090 MEUL
Spelregels van praktijkgericht onderzoek : van aanleiding tot aanbeveling
Peter Kemper
Publisher: Amsterdam : Pearson
ISBN: 978-90-430-3689-4 paperback
Keywords: Onderzoek, Onderzoeksontwerp, Methodologie, Onderzoeksvaardigheden, Research
Signature: LWD8 300.6 KEMP
Ik kies voor mijn talent : toolbox voor jong talent
Luk Dewulf, Peter Beschuyt, Els Pronk ; illustraties door Emma Thyssen
Publisher: Leuven : Uitgeverij LannooCampus
ISBN: 978-94-014-5164-2 in cassette
Keywords: Lesgeven, Didactiek, Leren
Signature: LWD8 318.4 DEWU
Handboek corporate governance
onder redactie van dr. S.C. Peij ; drs. R. Abma, prof. dr. A. de Bos RA, prof. dr. H. van Ees, dr. P. Frentop, mr. M. de Gaay Fortman, prof. dr. N. Hermes, mr. drs. A. Hol, drs. M. de Jong RA, prof. dr. J. Koelewijn, prof. dr. M. Lückerarth, dr. G.F. Maassen, drs. R. Munsters, dr. Th. Postma, mr. H. Reumkens, dr. K. van Veen, mr. drs. N.P.J. Weeda ; met woord vooraf van prof. mr. H.M. Vletter-van Dort
Publisher: Deventer : Vakmedianet
ISBN: 978-94-6276-265-7 paperback
Keywords: Ondernemingsbestuur, Bestuurswetenschap, Bestuur, Besturing, Commissariaat, Strategisch management
Signature: LWD8 351.3 HAND
Getting started in consulting
Alan Weiss
Publisher: Hoboken, N.J. : Wiley
ISBN: 978-0-470-41980-9 paperback
Keywords: Consultancy, Advisering, Advising, Zelfstandigen, Self-employment, Startende ondernemers, Starting entrepreneurs
Signature: LWD8 351.3 WEIS
Mind the Gap : stappenplan identiteit en imago
Jaap van der Grinten en Helma Weijnand-Schut
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-2965-3
Keywords: Identiteit, Communicatie, Imago, Corporate identity, Corporate communication, Bedrijfscommunicatie
Signature: LWD8 366 GRIN
Veranderen als samenspel : een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties
Jaap Boonstra ; redactie: Ria Hegteler-Bloo
Publisher: Amsterdam : Boom ; Management Impact
ISBN: 978-90-244-3538-8 gebonden
Keywords: Organisatieontwikkeling, Organisatieverandering, Organisaties, Organisatiekunde, Verandering, Veranderingsproces, Verandermanagement, Veranderingsproces, Innovatie
Signature: LWD8 366.1 BOON
The dichotomy of leadership : balancing the challenges of extreme ownership to lead and win
Jocko Willink and Leif Babin
Publisher: New York : St. Martin's Press
ISBN: 978-1-250-19577-7 gebonden
Keywords: Leadership, Leiderschap, Management, Organisations, Organisaties, Teams, Performance
Signature: LWD8 366.41 WILL
Strategisch management in het midden- en kleinbedrijf
H.J. Dekker, H.M.P. Huls, D.P. Scherjon
Publisher: Groningen : Stenfert Kroese
ISBN: -
Keywords: Midden- en kleinbedrijf, Strategisch management
Signature: LWD8 366.43 DEKK
Inkoop
Peter Streefkerk
Publisher: Amsterdam : Pearson Benelux
ISBN: 978-90-430-3823-2 paperback
Keywords: Inkopen, Inkoopproces, Inkoopbeleid, Circulaire economie, Outsourcing, E-procurement, Supply chain management, Smart contracts
Signature: LWD8 369.8 STRE
De complete consultant : Succesvol adviseren in de 21e digitale eeuw
Eric Mooijman
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-3910-2 paperback
Keywords: Adviseren, Consultants, Verdienmodellen, Digitale wereld, Consulting
Signature: LWD8 372.61 MOOI
Introduction to crowd science
G. Keith Still
Publisher: Boca Raton : CRC Press, Taylor and Francis group
ISBN: 978-0-367-86670-9 paperback
Keywords: Crowd science, Crowds, Crowds control, Crowd management
Signature: LWD8 375.9 STIL
Kaboutersoep en wonderblaadjes : zintuiglijke buitenavonturen voor baby's, peuters en kleuters
Ity Busstra
Publisher: Geesteren : A3
ISBN: 978-94-91557-14-9 paperback
Keywords: Kinderen, Zintuigen, Jaargetijden, Buitenruimte, Ervaren
Signature: LWD8 416.23 BUSS
Peuteren en kleuteren : de breintheorie over het leren van het jonge kind
Betsy van de Grift
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij SWP
ISBN: 978-90-8850-506-5 gebonden
Keywords: Peuters, Kleuters, Ontwikkelingspsychologie
Signature: LWD8 416.23 GRIF
Liefde voor letters en lezen : handboek stimulering geletterdheid 0 tot 7 jaar
Hetty van den Berg, Irma Land en Iris Meijsing
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij SWP
ISBN: 978-90-8850-000-8 gebonden
Keywords: Leesbevordering, Taalverwerving, Didactiek, Kleuters
Signature: LWD8 433.7 BERG
Onderweg naar 1832 : Een groepsbiografie uit de Groningse school
Mineke van Essen ; met medewerking van Boukje Tanja
Publisher: Assen : Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
ISBN: 978-90-232-5742-4 Gebonden
Keywords: Onderwijsvernieuwing, Beroep, Leraar, Groningen
Signature: LWD8 450.45 ESSE
Leren(d) innoveren : naar zinvol en betekenisvol onderwijs in het hbo
Marleen Kaijen
Publisher: Meppel : Ten BrinkUitgevers
ISBN: 978-90-77866-66-5 paperback
Keywords: Onderwijsinnovatie, Onderwijsvernieuwing, Onderwijsontwikkeling, HBO, Hoger beroepsonderwijs, Leerprocessen, Onderwijsconcepten
Signature: LWD8 450.45 KAIJ
10 mindframes om leren zichtbaar te maken : denkkaders voor goede leraren en docenten : beknopte uitgave
John Hattie en Klaus Zierer ; bewerkt door Peter Pijl en Eveline Busch ; vertaling [uit het Engels]: Frans Collignon ; samenstelling: Annette Schrier
Publisher: Rotterdam : Bazalt ; Kalmthout : Pelckmans Pro
ISBN: 978-94-6118-278-4 gebonden (Bazalt)
Keywords: Lesgeven;, Didactiek, Leren, Studeren, Onderwijsvernieuwing, Onderwijsresearch
Signature: LWD8 450.8 HATT
Feedback : om leren zichtbaar te maken
John Hattie en Shirley Clarke ; bewerkt door Annemieke van Grol, Eveline Busch, Wessel Stet en Yvette Fassaert ; vertaling [uit het Engels]: Frans Collignon
Publisher: Rotterdam : Bazalt
ISBN: 978-94-6118-265-4 gebonden
Keywords: Feedback, Didactiek, Leren, Lesgeven
Signature: LWD8 454 HATT
Spelen in uitdagende hoeken : jonge kinderen stimuleren tot rijk spel
Bianca Antonissen
Publisher: Rotterdam : Leuker.nu
ISBN: 978-94-6386-594-4 paperback
Keywords: Kleuters, Hoeken, Klassenorganisaties, Spel
Signature: LWD8 474.8 ANTO
De Kleutervriendelijke School
Betsy van de Grift
Publisher: Helmond : Onderwijs Maak Je Samen
ISBN: 978-90-79336-35-7 paperback
Keywords: Kleuters, Didactiek
Signature: LWD8 474.8 GRIF
Spelend rekenen met peuters en kleuters
auteurs drs. Rian Slenders, drs. Mariken van Roosmalen-Noppen, drs. Monique van der Heiden, drs. Mira Hilhorst, Ine van Schijndel-Boel ; bewerking drs. Emilie Groot-Ketelaars ; foto's Fontys Fydes ; eindredactie Singeling Tekstproducties
Publisher: Drunen : Delubas
ISBN: 978-90-5300-588-0 gebonden
Keywords: Rekenen, Peuters, Kleuters, Didactiek
Signature: LWD8 475.4 SLEN
Jonge kinderen, grote onderzoekers en de leraar? : de onderzoekende houding ontwikkelen en stimuleren bij jonge kinderen
Hilde van Houte, Kirsten Devlieger, Jozefien Schaffler ; [coördinatie: Sarah Kumar ; red.: Peter van der Horst ... et al.]
Publisher: Sint-Niklaas : Abimo ; Vlissingen : Bazalt ; Den Haag : HCO
ISBN: 978-90-5932-834-1
Keywords: Kleuteronderwijs, Onderzoek, Nieuwsgierigheid
Signature: LWD8 476.5 HOUT
Communiceren is docentenwerk : contact maken, leiding geven en luisteren in het onderwijs
Walter Geerts, René van Kralingen
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0770-2 paperback
Keywords: Communicatieve vaardigheden, Communicatie, Voortgezet onderwijs, Middelbaar onderwijs, Didactiek, Didactische vaardigheden, Onderwijs, Leerstijlen, Lesgeven, Doceren
Signature: LWD8 489.4 GEER
Informatiebeveiliging onder controle : grondslagen, management, organisatie en techniek van cybersecurity
Pieter van Houten, Marcel Spruit, Koos Wolters
Publisher: Amsterdam : Pearson
ISBN: 978-90-430-3672-6 paperback
Keywords:
Signature: LWD8 520.72 HOUT
Beter in spelling
Eric Tiggeler
Publisher: Amsterdam : Boom uitgevers
ISBN: 978-90-244-3926-3 paperback
Keywords: Nederlands, Spelling, Spellingsregels, Nederlandse taal
Signature: LWD8 Nederlands 842 TIGG
Check je tekst : tips en checklists om snel beter te schrijven
Eric Tiggeler
Publisher: Amsterdam : Boom uitgevers
ISBN: 978-90-244-3914-0 paperback
Keywords: Schrijfvaardigheid, Schrijven, Nederlandse taal
Signature: LWD8 Nederlands 844.4 TIGG
Online marketing kwartet
Carina van Selling
Publisher: [Plaats van uitgave niet bekend] : Selling online
ISBN: 978-90-90-34228-3 in doosje
Keywords: Marketing, Online marketing, Spellen, Kwartet
Signature: LWD8 Realia Online marketing kwartet