University of Applied Sciences

Acquisitions library Leeuwarden

September 2021

StoryBrand : Hoe een heldere boodschap je bedrijf laat groeien
Donald Miller en Daan Schmidt
Publisher: Culemborg
ISBN: 978-90-8965-586-8
Keywords: Marketing, Storytelling, Brand management, Meerwaarde, Klantwaarde, Waardecreatie
Signature: LWD8 369.13 MILL
De rechter grijpt de macht : en andere misvattingen over de democratische rechtstaat
Geert Corstens en Reindert Kuiper
Publisher: Amsterdam : Prometheus
ISBN: 978-90-446-4615-3 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 393.71 CORS
Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding
Jacob de Wilde, Mariëlle Theunissen, Jos van der Wal
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0758-0 paperback
Keywords: Ontwikkelingspsychologie, Leerlingbegeleiding
Signature: LWD10 458.4 WILD
Overheidscommunicatie : een gedragswetenschappelijke aanpak
Bert Pol, Christine Swankhuisen
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0611-8 paperback
Keywords: Overheid, Communicatie, Openbaar bestuur, Bestuurskunde, Overheidsvoorlichting
Signature: LWD10 091.3 POL
Intercultural sensitivity : From Denial to Intercultural Competence
C. Nunez, R. Nunez Mahdi en L. Popma
Publisher: Assen : Koninklijke van Gorcum
ISBN: 978-90-232-5688-5 paperback
Keywords: Interculturele communicatie, Intercultural communication, Crosscultural communication, Diversity, Globalization
Signature: LWD10 305.8 NUNE
Ethiek in sociaal werk
Jacquelien Rothfusz
Publisher: Amsterdam : Pearson
ISBN: 978-90-430-3772-3 paperback
Keywords: Ethiek
Signature: LWD10 321.4 ROTH
De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2021.2
I. Sens, eindredacteur
Publisher: [Deventer] : Wolters Kluwer Nederland B.V.
ISBN: 978-90-13-16485-5 paperback
Keywords: Sociale zelerheid, Meditation, Verzekeringen, Sociale zekerheidsrecht, Ziektewet
Signature: LWD10 329.2 KLEI
Bedrijfseconomie begrepen
Bernard Remmelts
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0783-2 paperback
Keywords: Bedrijfseconomie
Signature: LWD10 360.6 REMM
Ethiek en economie : een grensoverschrijdende inleiding
Bart Wernaart
Publisher: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-89324-8 paperback
Keywords: Bedrijfsethiek, Economische ethiek, Internationale bedrijfsleven
Signature: LWD10 360.8 WERN
De basics van een uitdagend beroep : theorie en toepassing accountantsberoep
Kenny van de Beek MSc, Rick Dekker MSc RA
Publisher: Utrecht : Candeo Books
ISBN: 978-90-823994-5-5
Keywords: Accountancy, Accountants, Beroep
Signature: LWD10 361 BEEK
Netwerkregie : samenwerken in en tussen organisaties
Hans Licht
Publisher: Schiedam : Scriptum
ISBN: 978-94-6319-063-3 paperback
Keywords: Organisatieleer, Organisatiegedrag, Samenwerking
Signature: LWD10 366.1 LICH
Coachen met collega's : praktijkboek individuele consultatie
Erik de Haan, Yvonne Burger
Publisher: Assen : Koninklijke Van Gorcum
ISBN: 978-90-232-5717-2 paperback
Keywords: Coachen
Signature: LWD10 366.41 HAAN
Hoe overleef ik een project? : tien valkuilen in een project en hoe ze ontweken kunnen worden
Klaus D. Tumuscheit ; [vert. uit het Duits: Raymond Gijsen]
Publisher: Schiedam : Scriptum
ISBN: geb.
Keywords: Projectmanagement, Projectplan, Projectmanagers, Vaardigheden, Leidinggeven, Projectopzet
Signature: LWD10 366.44 TUMU
Kennismaken met Lean
Jan Wijnand Hoek, Mariël Koopmans en Marc Nieuwland
Publisher: Amsterdam
ISBN: 978-90-244-3800-6 paperback
Keywords: Kwaliteitszorg, Organisatieontwikkeling, Kwaliteitsverbetering, Management, Kwaliteitsmanagement, Organisatieontwikkeling
Signature: LWD10 366.6 HOEK
Recht lezen
Jacky van den Dikkenberg
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0430-5 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 390.8 DIKK
Introduction to law
Jaap Hage, Antonia Waltermann, Bram Akkermans, editors
Publisher: Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG
ISBN: 978-3-319-57251-2
Keywords: Law, Rechtswetenschap
Signature: LWD10 390.8 INTR
Strafrecht
Mr. J.P. Cnossen, Mr. D.S. Jol
Publisher: Den Haag : Boom juridisch
ISBN: 978-94-6290-801-7 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 395.3 CNOS
Jeugdrecht in de praktijk
Ido Weijers
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij SWP
ISBN: 978-90-8850-846-2 paperback
Keywords: Jeugdrecht
Signature: LWD10 397.13 WEIJ
Verbintenissenrecht begrepen
I. Timmer
Publisher: 's-Gravenhage : Boom juridisch
ISBN: 978-94-6290-908-3 paperback
Keywords: Verbintenissenrecht, Verbintenissen, Recht, Overeenkomst, Onrechtmatige daad
Signature: LWD10 397.6 TIMM
Psychische aandoeningen : psychopathologie vanuit herstelperspectief
Arie Hordijk en Will van Genugten
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-2856-4 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 419.7 HORD
Inleiding in de pedagogiek
Annemarie Becker
Publisher: Assen : Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
ISBN: 978-90-232-5798-1 paperback
Keywords: Pedagogiek, Opvoeding, Opvoedingsproblemen
Signature: LWD10 432 BECK
1Gezin 1Plan : handboek voor de praktijk
Arjan Bolt, Quirien van der Zijden ; m.m.v. Karel Diephuis, Ella Tacq, Renske van Bemmel
Publisher: [Amsterdam] : Uitgeverij SWP
ISBN: 978-90-8850-637-6 paperback
Keywords: Gezin, Gezinsbegeleiding
Signature: LWD10 460.9 BOLT
Handboek voor leraren
Walter Geerts, René van Kralingen
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0722-1 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 481.7 GEER
Nederlands in de onderbouw : een praktische didactiek
Helge Bonset, Martien de Boer, Tiddo Ekens
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0759-7 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 485.1 BONS
Handboek taalgericht vakonderwijs
Maaike Hajer, Theun Meestringa
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0757-3 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 485.1 HAIJ
Oriëntatie op geschiedenis : basisboek voor de vakdocent
Marcel van Riessen, Frits Rovers, Arie Wilschut (red.) ; Herman Kaptein, Tim Kuipers, Frits Rovers, Yvo Smit, Ben Speet, Dick van Straaten, Dik Verkuil, Arie Wilschut
Publisher: Assen : Koninklijke Van Gorcum
ISBN: 978-90-232-5657-1 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 485.2 ORIE
Handboek vakdidactiek maatschappijleer
Rob van den Boorn (red.) ; fotografie: Bart van Vliet
Publisher: Amsterdam : Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken ; Amsterdan ; Den Haag : ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat
ISBN: 978-90-6473-533-2 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 485.61 HAND
Het speechboekje : een inspirerende speech in 10 stappen
Huib Hudig
Publisher: Amsterdam : Podium
ISBN: 978-90-5759-519-6
Keywords: Toespraak, Speechen, Presenteren
Signature: LWD10 499.4 HUDI
Problemen laten bij wie ze horen : begrijpend leren luisteren zonder meteen te helpen
Gary Lundberg & Joy Saunders Lundberg ; vertaling [uit het Engels]: Jan Steemers
Publisher: [Houten] : Spectrum
ISBN: 978-90-00-36503-6 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 499.4 LUND
De kleine ITIL : editie 2011
Louk Peters, Paul Wu, Maarten Bordewijk, Jeroen Moolhuijsen, Eppo Luppes ; redactie: Rinus Vermeulen Tekst & Advies
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-5875-450-9 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 521.4 PETE
Landschap in delen : de fysisch-geografische regio's
H.J.A. Berendsen, E. Stouthamer, K.M. Cohen en W.Z. Hoek
Publisher: Utrecht : Perspectief Uitgevers
ISBN: 978-94-91269-24-0 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 564 BERE
De vorming van het land : geologie en geomorfologie
E. Stouthamer, K.M. Cohen, W.Z. Hoek
Publisher: Utrecht : Perspectief Uitgevers
ISBN: 978-94-91269-21-9 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 564 STOU
Medische basiskennis
Frans Verstappen
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-2869-4 paperback
Keywords: Pathologie, Geneeskunde
Signature: LWD10 604 VERS
Geweldloos verzet in gezinnen : een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten
Haim Omer, Elaine Wiebenga ; vertaling [uit het Engels naar het oorspronkelijke Hebreeuws]: Lieke Berkhuizen, met medewerking van Eliane Wiebenga
Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 978-90-368-0948-1 paperback
Keywords: Gezinstherapie, Kinderen, Adolescenten, Agressief gedrag
Signature: LWD10 607.43 OMER
Onderzoek langs de meetlat : onderzoekdesigns voor verpleegkundigen
onder redactie van: Anne M. Eskes, Catharina J. van Oostveen
Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 978-90-368-2599-3 paperback
Keywords: Verpleegkunde, Praktijkgericht onderzoek, Onderzoeksmethoden, Verpleegkundig onderzoek
Signature: LWD10 613.3 ONDE
Duden, Schulgrammatik extra Deutsch : 5. bis 10. Klasse : Grammatik und Rechtschreibung, Aufsatz und Textanalyse, Umgang mit Medien
Autoren Monika Bornemann, Michael Bornemann, Heike Krüger-Beer (Lernkartei)
Publisher: Berlin : Dudenverlag
ISBN: 978-3-411-71996-9 (gebonden)
Keywords: Duits
Signature: LWD10 837.1 DUDE
Grammatica Fries
Jan Popkema
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: 978-94-92176-82-0 paperback
Keywords: Fries
Signature: LWD10 837.1 POPK
Beleid in tekst en context : praktische gids voor schrijvers en lezers van gemeentelijke beleidsdocumenten en brieven over beleid
Drs. C.M. Frenay
Publisher: [Deventer] : Wolters Kluwer
ISBN: 978-90-13-13957-0 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 844.4 FREN
Basisboek literatuur
Corrie Joosten, Coen Peppelenbos, Bart Temme
Publisher: Groningen : Uitgeverij kleine Uil
ISBN: 978-94-93170-24-7 paperback
Keywords: Literatuur, Letterkunde
Signature: LWD10 851 PEPP
Frisse lucht : taal treft - troost - triggert - raakt
Ronald Maxim Wijnia
Publisher: Soest : Boekscout
ISBN: 978-94-6403-831-6 paperback
Keywords: Poëzie, Gedichten, Dichtkkunst, Dichtbundels
Signature: LWD10 876 WIJN
Europa: een geografische verkenning
Ben de Pater & Leo Paul, redactie
Publisher: Utrecht : Perspectief Uitgevers
ISBN: 978-94-91269-23-3 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 952 PATE
Recht lezen
drs. Jacky van den Dikkenberg
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD10 klik op 'verwante publicaties' voor een overzicht
Stop met redelijk zijn : het leven is geen debat
Eleanor Gordon-Smith ; vertaald [uit het Engels] door Huub Stegeman
Publisher: Utrecht : Ten Have
ISBN: 978-90-259-0743-3 paperback
Keywords: Gevoel, Argumenteren, Zelfkennis, Zelfverwerkelijking, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfhulptechnieken
Signature: LWD8 172 GORD
Consumentenpsychologie : de basis
Guido Valkeneers
Publisher: Leuven ; Den Haag : Acco
ISBN: 978-94-6379-251-6 paperback
Keywords: Consumentengedrag, Consumenten, Klantengedrag, Psychologie, Koopgedrag
Signature: LWD8 341.6 VALK
Basisboek integrale veranderkunde
Prof. dr. Anton J. Cozijnsen, Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking
Publisher: [Deventer] : Vakmedianet
ISBN: 978-94-6276-198-8 gebonden
Keywords: Verandermanagement, Veranderkunde, Organisatieverandering, Organisatiekunde, Veranderingsstrategieën
Signature: LWD8 366.1 COZI
Essenties van verandermanagement : Een klein canon van veranderkundige benaderingen
Marco de Witte, Maurits Jan Vink en Marlieke van Grinsven
Publisher: Amsterdam : Management Impact
ISBN: 978-90-244-3979-9 geb.
Keywords: Verandermanagement, Veranderkunde, Organisatieverandering, Organisatieontwikkeling, Veranderingsprocessen, Veranderen, Innovatie
Signature: LWD8 366.1 WITT
Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn : van signaal naar succesverhaal
Petra Verhagen ; m.m.v. Charlotte Haarsma-den Dekker
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0461-9 paperback
Keywords: Ondernemerschap, Innovatie, Zorgsector, Welzijnszorg
Signature: LWD8 366.4 VERH
Handboek communicatiestrategie : agile methode voor strategieontwikkeling
Betteke van Ruler
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-0830-6 paperback
Keywords: Strategisch management, Communicatie, Organisaties, Agile, Strategische planning
Signature: LWD8 366.42 RULE
Strategy : theory, practice, implementation
Professor Brad MacKay, Dr Mikko Arevuo, Professor David Mackay, and Professor Maureen Meadows
Publisher: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press
ISBN: 978-0-19-877942-1 paperback
Keywords: Strategic management, Strategisch management, Strategic planning, Strategische planning
Signature: LWD8 366.43 MACK
Bel me wél : alle bouwstenen voor duurzame en succesvolle telemarketing
Patrick Jordens ; redactie: Rinus Vermeulen Tekst & Advies
Publisher: [Baarn] : S2 Uitgevers
ISBN: 978-94-92528-76-6 paperback
Keywords: Telemarketing, Verkopen
Signature: LWD8 369.12 JORD
Hacking Growth : de methode achter het succes van de toonaangevendste bedrijven
Sean Ellis & Morgan Brown ; vertaling [uit het Engels] Henk Popken
Publisher: [Amsterdam] : Lev.
ISBN: 978-94-005-0898-9 paperback
Keywords: Verkoopbevordering, Winstbevordering, Winst, Ondernemen, Ondernemerschap
Signature: LWD8 369.3 ELLI
Handboek commerciële vaardigheden : de basis voor plezier en succes in het commerciële vak
Stefan Renkema
Publisher: Amsterdam : Stefan Renkema & Boom Uitgevers
ISBN: 978-90-244-2937-0 paperback
Keywords: Verkooptechnieken, Verkopen, Commerciële vaardigheden, Verkoopvaardighedebn, Acquisitie, Growth hacking, Social selling, Storytelling, Netwerken
Signature: LWD8 369.3 RENK
Professioneel inkopen
C.J. Gelderman
Publisher: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-74999-6 paperback
Keywords: Inkoop, Productiemanagement, Inkoopbeleid
Signature: LWD8 369.8 GELD
Contemporary tourism : an international approach
Chris Cooper and C. Michael Hall
Publisher: Oxford : Goodfellow Publishers Ltd
ISBN: 978-1-911396-77-2 paperback
Keywords: Tourism, Future, Toerisme, Toekomst, Trends, Tourism industry, Toerisme industrie, Management, Marketing,, Destinations, Bestemmingen, Policy, Beleid, Consumer behaviour, Consumentengedrag, Branding
Signature: LWD8 375.1 COOP
Auteursrechtgids : hoofdlijnen voor de praktijk
Michel Frequin
Publisher: Den Haag : Boom juridisch
ISBN: 978-94-6290-963-2 paperback
Keywords: Auterusrechten, Auteurswet, Intellectuele eigendom
Signature: LWD8 397.77 FREQ
Grip op competenties : ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen
Prof. dr. Ferre Laevers & Wilma van Esch ; in samenwerking met: Joyce van den Boogaard & Barbara van der Linden
Publisher: Helmond : Uitgeverij OMJS ; Leuven : CEGO VZW
ISBN: 978-90-79336-26-5 paperback
Keywords: Competenties, Cognitieve ontwikkeling, Ontwikkelingspsychologie, Observeren, Basisonderwijs
Signature: LWD8 416.1 LAEV
Effectief leren : de docent als regisseur
Michel van Ast, Otto de Loor, Lambrecht Spijkerboer ; oorspronkelijk auteurs: Sebo Ebbens, Simon Ettekoven
Publisher: Groningen : Noordhoff
ISBN: 978-90-01-89652-2 paperback
Keywords: Didactiek, Onderwijs, Lesgeven, Leerstrategieën, Leerstijlen
Signature: LWD8 454 AST
Actief leren : bronnenboek
Sebo Ebbens, Simon Ettekoven
Publisher: Groningen ; Houten : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-87771-2 paperback
Keywords: Actief leren, Didactiek, Samenwerken, Basisonderwijs, Pabo
Signature: LWD8 454.9 EBBE
Kiezen voor het jonge kind
Helma Brouwers
Publisher: Bussum : Coutinho
ISBN: 978-90-469-0189-2
Keywords: Basisscholen, Didactiek, Kleuters
Signature: LWD8 474 BROU
De wonderbaarlijke rekenreis van Ieke en Pol
Frans van Galen ; ontwerp activiteiten: Marieke Bos, Lia Oosterwaal, Frans van Galen
Publisher: Assen : Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
ISBN: 978-90-232-5801-8 geniet
Keywords: Rekenen, Puzzels, Opdrachten, Basisonderwijs
Signature: LWD8 475.4 GALE
Gruwelijke rijmen
Roald Dahl ; tekeningen van Quentin Blake ; vertaling [uit het Engels]: Huberte Vriesendorp
Publisher: Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd
ISBN: 978-90-261-4227-7 gebonden
Keywords: Prentenboeken, Sprookjesfiguren, Rijmvertellingen
Signature: LWD8 A DAHL
Van 1 tot 10
Mies van Hout
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7011-2 gebonden
Keywords: Tellen, Lichaamsdelen, Dieren, Prentenboeken
Signature: LWD8 A HOUT
Een schildpad was zijn schildje kwijt
Marjet Huiberts & Carmen Saldaña
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-6921-5 gebonden
Keywords: Zoektochten, Rijmvertellingen, Vriendschap, Prentenboeken
Signature: LWD8 A HUIB
De boer en de dierenarts
Pim Lammers & Milja Praagman
Publisher: Wielsbeke : De Eenhoorn
ISBN: 978-94-6291-288-5 gebonden
Keywords: Verliefdheid, Homosexualiteit, Boerderijen, Prentenboeken
Signature: LWD8 A LAMM
Samen zijn we thuis
Stephanie Parsley Ledyard ; illustraties Chris Sasaki ; vertaald [uit het Engels] door Jaap Robben
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7342-7 gebonden
Keywords: Wonen, Verhuizen, Gezin, Jeugdboeken
Signature: LWD8 A LEDY
Deze ridder zegt nee
Lucy Rowland & Kate Hindley ; vertaling [uit het Engels]: Bette Westera
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-6993-2 gebonden
Keywords: Ridders, Draken, Boosheid, Prentenboeken
Signature: LWD8 A ROWL
Otto groot, Otto klein : 101 tegenstellingen
Tom Schamp
Publisher: Tielt : Lannoo
ISBN: 978-94-014-5080-5 gebonden
Keywords: Tegenstellingen, Stadsleven, Zoekboeken, Prentenboeken
Signature: LWD8 A SCHA
De hapgrage krokodil
geschreven door Jonnie Wild ; met illustraties van Brita Granström ; vertaald uit het Engels door Ineke Ris
Publisher: Antwerpen ; Rotterdam : C. de Vries-Brouwers
ISBN: 978-90-5927-568-3 (Antwerpen) gebonden
Keywords: Wilde dieren, Moed, Delen, Prentenboeken
Signature: LWD8 A WILD
Weet je wat ik worden wil…
Tosca Menten, Marc ter Horst, Sanne Rooseboom, Janneke Schotveld, Esther Walraven, Mirjam Mous, Mijke Pelgrim, Arend van Dam, Tineke Honingh, Miriam Bruijstens, Evelien Feltzer en Jacques Vriens ; met illustraties van Iris Boter
Publisher: [Amsterdam] : Van Goor
ISBN: 978-90-00-37745-9 gebonden
Keywords: Beroepen, Actie, Avontuur, Humor, Geschiedeis, Jeugdboeken
Signature: LWD8 B MENT
Rekenen voor je leven
Edward van de Vendel & Ionica Smeets ; met illustraties van Floor de Goede
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Nieuwezijds
ISBN: 978-90-5712-518-8 gebonden
Keywords: Rekenen, Jeugdboeken
Signature: LWD8 B VEND
Quotum : Project Z
Marloes Morshuis
Publisher: Deventer : Uitgeverij Dyslexion
ISBN: 978-94-6324-498-5 paperback
Keywords: Overleven, Broers, Science fiction, Jeugdboeken
Signature: LWD8 C MORS
Koningskind
Selma Noort
Publisher: Amsterdam : Leopold
ISBN: 978-90-258-7948-8 gebonden
Keywords: Geschiedenis, Jeugdboeken, Historisch
Signature: LWD8 C NOOR
Te gekke beroepen die echt bestaan
door: Natalie Labarre ; vertaling [uit het Engels]: Leonie Hardeman
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7345-8 gebonden
Keywords: Beroepen, Jeugdboeken
Signature: LWD8 J 430.8 LABA
Spelen tot het donker wordt
Marit Törnqvist ; twee gedichten van Hans & Monique Hagen
Publisher: [Amsterdam] : Querido
ISBN: 978-90-214-1428-7 gebonden
Keywords: Spelletjes, Gedichten, Prentenboeken
Signature: LWD8 J 875 TÖRN
Oorlog in inkt : dagboekverhalen
Annemarie van den Brink & Suzanne Wouda
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma
ISBN: 978-90-216-8017-0 gebonden
Keywords: Wereldoorlog II, Nederland, Stadskinderen
Signature: LWD8 J 935.4 BRIN
Handboek participatief actieonderzoek : samen bouwen aan een betere wereld
Madelon Eelderink
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij SWP
ISBN: 978-90-8850-946-9 gebonden
Keywords: Praktijkonderzoek, Actieonderzoek, Methodologie, Burgerschap
Signature: LWD8 SGS 300.6 EELD
Veranderen in meervoud : een sociaal veranderkundig perspectief
Gerard Donkers
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-2790-1 paperback
Keywords: Sociologie, Verandermanagement
Signature: LWD8 SGS 305.9 DONK
Creativiteit als uitdaging in sociaal werk : de waarde van anders
Paul Beekers, Ruud Kroes & Jan van Rosmalen
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0557-9 paperback
Keywords: Sociaal werker, Social work, Vaktherapie, Maatschappelijk werk, Creativiteit
Signature: LWD8 SGS 321.4 BEEK
Chaordisch organiseren : complexiteit in organisaties begrijpen, benutten, beïnvloeden
Nicoline Mulder ; redactie: Leef in tekst
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-3892-1 paperback
Keywords: Organisatiekunde, Systemen, Processen
Signature: LWD8 SGS 366 MULD
Leren veranderen : kennis voor veranderaars in opleiding en praktijk
Hans Vermaak, Léon de Caluwé ; tekstredactie: Maria Streppel
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-94-6276-280-0 gebonden
Keywords: Organisatieverandering, Veranderingsprocessen, Organisatieontwikkeling, Organisatiepsychologie
Signature: LWD8 SGS 366.1 VERM
Lerend organiseren : als meer van hetzelfde niet helpt
André Wierdsma, Joop Swieringa
Publisher: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-87695-1 gebonden
Keywords: Verandermanagement, Management, Lerende organisaties
Signature: LWD8 SGS 366.1 WIER