University of Applied Sciences

Acquisitions library Groningen

September 2019

Hoe ga je om met kinderen op school, en met hun ouders?
Gerda Woltjer, Harry Janssens
Publisher: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-99442-6 paperback
Keywords: Onderwijspsychologie, Leerkracht-leerlingrelatie, Ouders, Belonen, Straffen
Signature: Groningen 473 WOLT
Kwalitatief onderzoeken : praktische kennis voor de onderzoekende professional
René Brohm & Wendy Jansen
Publisher: Oosterhout : Sentia Academic Publishers
ISBN: 978-90-819711-0-2
Keywords: Onderzoek, Kwaliteit, Kwalitatief onderzoek, Onderzoeksmethoden, Participatie
Signature: Groningen 003 BROH
How to design and evaluate research in education
Jack R. Fraenkel, San Francisco State University, Norman E. Wallen, San Francisco State University, Helen H. Hyun, San Francisco State University
Publisher: New York, NY : McGraw-Hill Education
ISBN: 978-0-07-811039-9 (alkaline paper)
Keywords: Research, Onderzoek, Literature review, Literatuur onderzoek, Research problem, Quantitative research, Quantitatief onderzoek, Qualitative research, Kwalitatief onderzoek, Statistics, Statistiek
Signature: Groningen 300.6 FRAE
Professioneel kapitaal : de transformatie van het onderwijs in elke school
Andy Hargraeves, Michael Fullan ; [vert. uit het Engels: Dieta Malestein ; red.: Stichting Duurzaam Leren]
Publisher: ['s Gravenhage] : Duurzaam Leren
ISBN: 978-90-78770-00-8 geb.
Keywords: Onderwijs, Innovatie
Signature: Groningen 450.45 HARG
Schoolleiderschap : aangekaart en in kaart gebracht
Geert Kelchtermans en Liesbeth Piot
Publisher: Leuven ; Den Haag : Acco
ISBN: 978-90-334-7813-0
Keywords: Onderwijs, Onderwijsmanagement, Leiderschap
Signature: Groningen 458.1 KELC
Muziek talent express : lesmateriaal uit de doorlopende leerlijn muziek voor de muziekdocent op de basisschool
eindredactie: Ninya de Wever ; samenstelling: Roosje Blenckers, Ninya de Wever, Iris Steiner ; tekstredactie: Sonja Pauw ; illustraties: Anka Kresse
Publisher: Amsterdam : Aslan Muziekcentrum
ISBN: 978-94-91952-00-5 gebonden
Keywords: Muziek, Muziekonderwijs, Leermiddelen, Basisonderwijs, Liederen
Signature: Groningen 477.7 MUZI
Beter in Nederlands
Eric Tiggeler
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-2170-1 paperback
Keywords: Taalkunde, Gramatica
Signature: Groningen Nederlands 837.1 TIGG
Beter in spelling
Eric Tiggeler
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-2158-9 paperback
Keywords: Nederlands, Spelling
Signature: Groningen Nederlands 842 TIGG