University of Applied Sciences

Acquisitions library

June 2022

Hoe overleef ik de moderne wereld
Alain de Botton & The School of Life ; vertaald [uit het Engels] door Jelle Noorman
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Atlas Contact
ISBN: 978-90-450-4596-2 paperback
Keywords: Cultuursociologie
Signature: LWD10 309 BOTT
Het mysterie van het leren : de rol van myeline, ignition, deep practice en mastercoaching
Ben Darter
Publisher: Antwerpen ; Apeldoorn : Garant
ISBN: 978-90-441-3859-7 gebonden
Keywords: Leren, Leerprocessen
Signature: LWD10 450.8 DAET
Nautische instrumenten en systemen
Dirk Reedijk
Publisher: Alblasserdam : Verloop uitgeverij
ISBN: 978-94-93086-39-5 paperback
Keywords: Navigatie, Magnetisme, Navigatie-instrumenten, Hydrografie
Signature: Terschelling 658.53 REED
De rest van ons leven
Els Beerten
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2736-1 paperback
Keywords: Italiaanse migranten, Engeland, Tweede Wereldoorlog, Wereldoorlog II, Oorlog, Jeugdboeken, Migranten, Italië
Signature: LWD D BEER
Eigen welzijn eerst : hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor
Roxane van Iperen
Publisher: Amsterdam : Thomas Rap
ISBN: 978-94-004-0932-3 gebonden
Keywords: Middengroepen, Nederland, Politieke aspecten
Signature: LWD10 307 IPER
An a-z of social work theory
Malcolm Payne
Publisher: Los Angeles : Sage
ISBN: 978-1-5264-8725-4 paperback
Keywords: Social work, Social services, Sociale dienstverlening, Sociaal werk, Hulpverlening
Signature: LWD10 321.1 PAYN
Publiek gaan! : politiserend handelen in het sociaal werk
redactie: Katrien Boone, Timmy Boutsen, Joris De Corte, Fred Dhont, Koen Hermans, Elke Plovie, Peter Raeymaeckers, Steven Rommel, Bart Van Bouchaute, Nele Vanderhulst
Publisher: Antwerpen ; Apeldoorn : Garant
ISBN: 978-90-441-3873-3 paperback
Keywords: Sociaal werk, Politiek
Signature: LWD10 321.1 PUBL
An a-z of social work skills
Michaela Rogers, Dan Allen
Publisher: Los Angeles : Sage
ISBN: 978-1-5264-9281-4 paperback
Keywords: Social work, Social services, Practical skills, Vaardigheden, Hulpverlening
Signature: LWD10 321.1 ROGE
Recht doen aan sociale professionals
Goos Cardol
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0715-3 paperback
Keywords: Sociaal werk, Beroepscode
Signature: LWD10 321.4 CARD
Professionele autonomie in sociaal werk : een model voor verantwoord handelen
Jurja Steenmeijer
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0765-8 paperback
Keywords: Sociaal werk, Beroepscode, Handelingskaders
Signature: LWD10 321.4 STEE
Pioniers in de jeugdzorg : dertig denkers en doeners
Jan van der Ploeg ; illustraties Maartje Jaquet
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij SWP
ISBN: 978-90-8560-130-2 gebonden
Keywords: Jeugdzorg, Jeugdhulpverlening
Signature: LWD10 323 PLOE
Tekst & Toelichting : Participatiewet : zoals deze luidt op 1 januari 20xx
W.F.A. Eiselin
Publisher: Den Haag : Sdu Uitgevers
ISBN: -
Keywords: Participatiewet
Signature: LWD10 329.2 EISE
De stofzuiger van Henny : naar meer menselijkheid in de bijstand
Thomas Kampen
Publisher: [Amsterdam] : Van Gennep
ISBN: 978-94-6164-544-9 paperback
Keywords: Welzijnswerk, Sociaal werk, Sociale uitsluiting, Bijstand, Bijstandsuitkering, Sociale dienst, Eenzaamheid, Angst
Signature: LWD10 329.5 KAMP
Advanced introduction to public policy
B. Guy Peters
Publisher: Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing
ISBN: 978-1-78990-828-2 paperback
Keywords: Policy making, Policy design, Policy science, Beleidsontwikkeling, Beleidswetenschap
Signature: LWD10 330.4 PETE
Werkvormen voor open beleidsontwikkeling : ambtelijk vakmanschap in de 21e eeuw
Bram Castelein, Max Herold
Publisher: Den Haag : Boom bestuurskunde
ISBN: 978-94-6236-276-5 paperback
Keywords: Openbaar bestuur, Overheid, Bestuurskunde, Beleidsbepaling
Signature: LWD10 330.42 CAST
Politiek : een inleiding in de politieke wetenschappen
Marc Hooghe, Kris Deschouwer
Publisher: Den Haag : Boom bestuurskunde
ISBN: 978-94-6290-747-8 paperback
Keywords: Politicologie, Politieke wetenschappen, Bestuurskunde, Democratie, Regering, Openbaar bestuur, Politicologie, Overheid, Staatsrecht
Signature: LWD10 330.42 HOOG
De transparante overheid : grip vergroten en verantwoording afleggen
Jan de Ridder
Publisher: [Alkmaar] : Uitgeverij Van Gennep
ISBN: 978-94-6164-554-8 paperback
Keywords: Gemeentelijk beleid, Lokaal bestuur, Politiek
Signature: LWD10 330.42 RIDD
Groter denken, kleiner doen : een oproep
Herman Tjeenk Willink
Publisher: Amsterdam : Prometheus
ISBN: 978-90-446-3977-3 paperback
Keywords: Democratie
Signature: LWD10 331.12 TJEE
Kan de overheid crises aan? : waarom het belangrijk is om groter te denken en kleiner te doen
Herman Tjeenk Willink
Publisher: Amsterdam : Prometheus
ISBN: 978-90-446-4852-2 paperback
Keywords: Democratie, Crises
Signature: LWD10 331.12 TJEE
Systematisch managementproblemen oplossen
Hans Heerkens, Arnold van Winden
Publisher: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-87882-5 paperback
Keywords: Bedrijfskunde, Managementproblemen, Methodiek, Management
Signature: LWD10 366.43 HEER
Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein : inzichten uit de begeleidingskundige praktijk
redactie Marie-José Geenen, Michiel de Ronde
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0769-6 paperback
Keywords: Forensisch sociaal domein, Strafrecht, Tbs, Detentie, Strafinrichtingen
Signature: LWD10 395.9 LERE
Basisboek integrale veiligheid
redactie: Remco Spithoven, Marco van der Land, Lianne Kleijer-Kool, Robin Christiaan van Halderen, Fred Vorenkamp, Evelien de Pauw, Juliëtte Wildenburg en Bram Nissen
Publisher: Den Haag : Boom criminolgie
ISBN: 978-94-6236-934-4
Keywords: Veiligheid
Signature: LWD10 396.9 BASI
Leren, een betekenisvol bouwproces
André A.F.A. Baars
Publisher: Antwerpen ; Apeldoorn : Garant
ISBN: 978-90-441-3808-5 paperback
Keywords: Leerproces, Onderwijs, Onderwijsorganisatie, Leren, Hoger beroepsonderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs
Signature: LWD10 450.42 BAAR
Lessen in orde : handboek voor de onderwijspraktijk
Peter Teitler en Ruben Teitler
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0805-1 paperback
Keywords: Voortgezet onderwijs, Projectonderwijs
Signature: LWD10 450.49 TEIT
10 denkkaders om leren zichtbaar te maken : hoe ons denken het lesgeven positief kan beïnvloeden
John Hattie en Klaus Zierer ; redactie Bazalt ; redactie Peter Pijl en Eveline Busch ; vertaald Frans Collignon
Publisher: Vlissingen : Bazalt
ISBN: 978-94-6118-304-0
Keywords: Studeren, Lesgeven, Onderwijsresearch, Onderwijsvernieuwing
Signature: LWD10 450.8 HATT
Feedback : om leren zichtbaar te maken : beknopte uitgave
John Hattie en Shirley Clarke ; bewerking voor het Nederlandse onderwijs: Annemieke van Grol, Eveline Busch, Wessel Stet en Yvette Fassaert ; bewerking tot beknopte uitgave: Sabine Kokee ; vertaling [uit het Engels]: Frans Collignon ; eindredactie: Tekst 2000
Publisher: Rotterdam : Bazalt
ISBN: 978-94-6118-302-6 gebonden
Keywords: Terugkoppeling, Onderwijsstimulering, Studeren, Doceren, Onderwijsvernieuwing
Signature: LWD10 450.8 HATT
Het zakboek voor anti-pestcoördinatoren in po en vo
Anke Visser
Publisher: [Huizen] : Pica
ISBN: 978-94-93209-42-8 paperback
Keywords: Pesten, Protocollen, Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs
Signature: LWD10 458.2 VISS
Onderwijs maakt het verschil : kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs
Louise Elffers
Publisher: Zutphen : Walburg Pers
ISBN: 978-94-6249-848-8 paperback
Keywords: Kansenongelijkheid, Onderwijssociologie
Signature: LWD10 458.4 ELFF
De thuiszittersklas : op zoek naar de wil om te leren
Martin Schravesande
Publisher: Alkmaar : Uitgeverij Van Gennep
ISBN: 978-94-6164-546-3 paperback
Keywords: Zorgleerlingen, Leerlingbegeleiding
Signature: LWD10 458.4 SCHR
Doeltaal-leertaal : didactiek, professionalisering en leereffecten
Sebastiaan Dönszelmann
Publisher: Almere : Parthenon
ISBN: 978-90-79578-99-3 paperback
Keywords: Taalonderwijs, Woordenschat, Taalvaardigheid, Taalinzicht, Didactiek, Voortgezet onderwwijs, Tweede taal
Signature: LWD10 485.2 DÖNS
Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs
Ewout van der Knaap
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0677-4 paperback
Keywords: Literatuuronderwijs, Vreemde talen, Taalonderwijs, Films, Voortgezet onderwijs
Signature: LWD10 485.2 KNAA
Spraakwater : werkvormen voor spreekvaardigheid
Lotte Minnema
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0747-4 paperback
Keywords: Werkvormen, Spreekvaardigheid
Signature: LWD10 485.2 MINN
Excellent onderhandelen : een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in elke onderhandeling
Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton ; vertaling [uit het Engels]: Hugo Kuipers en Paul Duchateau
Publisher: Amsterdam ; Antwerpen: Uitgeverij Business Contact
ISBN: 978-90-470-0028-0 paperback
Keywords: Onderhandelen
Signature: LWD10 499.4 FISH
Bookdown : authoring books and technical documents with R Markdown
Yihui Xie
Publisher: Boca Raton : CRC Press
ISBN: 978-1-138-70010-9 paperback
Keywords: R, Statistics, Technical writing, R Markdown
Signature: LWD10 517 XIE
Het geheugenlabyrint : wegwijzer bij dementie
Rik Vandenberghe
Publisher: Leuven ; Amsterdam : LannooCampus
ISBN: 978-94-014-7780-2 paperback
Keywords: Dementie
Signature: LWD10 606.15 VAND
Eigen baas in de ggz : geef cliënten eigen regie!
Rowan Bos, Frits Bovenberg en Koen Westen
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-4653-7 pbk
Keywords: Sociaal werk, Hulpverlening, Ggz, Geestelijke gezondheidszorg
Signature: LWD10 606.23 BOS
Culturele competenties in de ggz : theorie en praktijk
Frank Kortmann
Publisher: Assen : Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
ISBN: 978-90-232-5671-7 paperback
Keywords: Geestelijke gezondheidszorg, Psychiatrie, Hulpverlening, Interculturele communicatie, Cultuurverschillen
Signature: LWD10 606.23 KORT
Reken op mij : Rekenen voor verpleegkundigen
Josje Wiltkamp-Van der Veen en Lars Bloks
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-2861-8 paperback
Keywords: Rekenen, Verpleegkunde
Signature: LWD10 613.2 WITK
Kastanjehove
Tommie Niessen en Loes Wouterson
Publisher: Amsterdam : Ambo|Anthos
ISBN: 978-90-263-5210-2 paperback
Keywords: Zorgverleners, Verpleegkundigen, Ervaringen
Signature: LWD10 613.3 NIES
Verslagleggen in de ggz : snel, helder en AVG-proof
Nicole Baars en Eline Janssen
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-3643-9 paperback
Keywords: Verslagleggen, GGZ, Geestelijke gezondheidszorg, Verslagen, Schrijftechnieken
Signature: LWD10 614.1 BAAR
Good by design : 77 impactful projects : ideas for a better world
edited and produced by victionary
Publisher: Hong Kong : Vicition Workshop
ISBN: 978-988-79727-7-8
Keywords: Design, Responsibility, Communities
Signature: LWD10 770.6 GOOD
De stad als vaderland : Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat, 1815-1914
Tymen Peverelli
Publisher: Nijmegen : Uitgeverij Vantilt
ISBN: 978-94-6004-453-3 paperback
Keywords: Maastricht, Leeuwarden, Brugge, 19e eeuw, Identiteit
Signature: LWD10 934.8 PEVE
Dag,
Twiggy Bossuyt
Publisher: Antwerpen ; Amsterdam : Houtekiet
ISBN: 978-90-8924-929-6 gebonden
Keywords: Zelfdoding, Rouwproces
Signature: LWD10 C BOSS
Blauwe dagen
Caja Cazemier
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma
ISBN: 978-90-216-8058-3 gebonden
Keywords: Depressiviteit, Schoolleven, Therapieen, Gezin, Zelfvertrouwen
Signature: LWD10 C CAZE
De torens van februari : een (vooralsnog) anoniem dagboek van leestekens en voetnoten voorzien
door Tonke Dragt
Publisher: Amsterdam : Leopold
ISBN: 978-90-258-6492-7 paperback
Keywords: Toekomst, Identiteit, Verdwijningen, Amnesie
Signature: LWD10 C DRAG
Het oneindige verhaal
Michael Ende ; vertaling [uit het Duits]: Johan van Nieuwenhuizen ; illustraties: Eva Schöffmann-Davidov
Publisher: Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd
ISBN: 978-90-261-5806-3 gebonden
Keywords: Eenzaamheid, Sprookjesfiguren
Signature: LWD10 C ENDE
De wereld achter het hek
Zana Fraillon
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff
ISBN: 978-90-210-3037-1 paperback
Keywords: Eenzaamheid, Gevangenschap, Geweld, Overleven
Signature: LWD10 C FRAI
De jongen die tien concentratiekampen overleefde : gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Ruth en Jack Gruener
Alan Gratz ; Nederlandse vertaling [uit het Engels]: Aimee Warmerdam
Publisher: Alkmaar : Kluitman
ISBN: 978-90-206-5451-6 paperback
Keywords: Wereldoorlog II, Tweede Wereldoorlog, Concentratiekampen, Overleven
Signature: LWD10 C GRAT
Vluchteling
Alan Gratz ; Nederlandse vertaling [uit het Engels]: Carla Hazewindus
Publisher: [Alkmaar] : Kluitman
ISBN: 978-90-206-5458-5 paperback
Keywords: Vluchtelingen, Cuba, Nazi-Duitsland, Syrië
Signature: LWD10 C GRAT
Doe of sterf
Maurits van Huijstee
Publisher: Alkmaar : Kluitman
ISBN: 978-90-206-2497-7 gebonden
Keywords:
Signature: LWD10 C HUIJ
Patroon
Marco Kunst
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7598-8 gebonden
Keywords: Ongelukken, Schuldgevoelens, Geheimen
Signature: LWD10 C KUNS
Hotel De Grote L
Sjoerd Kuyper
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-477-0542-0 gebonden
Keywords: Jeugdboeken, Weeskinderen, Hotels, Wedstrijden
Signature: LWD10 C KUYP
De verloren bloem van de sjamaan : een ongelooflijke reis van de Andes naar het Amazonegebied
Davide Morosinotto ; vertaald uit het Italiaans door Pieter van der Drift en Manon Smits ; illustraties: Simone Tso, Andrea Guerrieri
Publisher: Mechelen : Baeckens Books nv
ISBN: 978-90-5924-789-5 gebonden
Keywords: Avonturen, Young adult, Ziek zijn, Peru, Reizen, Jeugdboeken, Zoektochten, Dood
Signature: LWD10 C MORO
Quotum : Project Z
Marloes Morshuis
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-477-1180-3 gebonden
Keywords: Overleven, Science fiction, Jeugdboeken, Dystopieën, Overleven, Bevolkingsvraagstuk, Broers
Signature: LWD10 C MORS
Iets heel bijzonders
Susin Nielsen ; vertaald [uit het Engels] door Lydia Meeder en Barbara Zuurbier
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-477-1326-5 gebonden
Keywords: Humor, Identiteit, Opgroeien, Pesten, School, Verliefdheid, Vriendschap, Young adult
Signature: LWD10 C NIEL
Heartstopper
Alice Oseman
Publisher: [Amsterdam] : Van Goor
ISBN: 978-90-00-37880-7 paperback
Keywords: Homoseksualiteit, Verliefdheid, Vriendschap, Schoolleven, Graphic novel
Signature: LWD10 C OSEM
Dex : over school en andere ellende
Mijke Pelgrim
Publisher: Houten : Van Holkema & Warendorf
ISBN: 978-90-00-35705-5 paperback
Keywords:
Signature: LWD10 C PELG
Mirakel
Marita de Sterck
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2623-4 paperback
Keywords: Grootvaders, Geheimen, Bedevaarten, Herinneringen
Signature: LWD10 C STER
Ik zal je bewaren
Jeska Verstegen
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2442-1 paperback
Keywords: Tweede Wereldoorlog, Jodenvervolging, Trauma's, Familie
Signature: LWD10 C VERS
De prins en de naaister
Jen Wang ; uit het Engels vertaald door Lia Belt
Publisher: [Houten] : Van Goor
ISBN: 978-90-00-30515-5 paperback
Keywords: Gender, Lhbt., Kleding., Klassenverschillen, Sprookjesprinsen, Graphic novel
Signature: LWD10 C WANG
Toen mijn broer een robot werd
Emiel de Wild
Publisher: Amsterdam : Leopold
ISBN: 978-90-258-8320-1 gebonden
Keywords: Robots, Broers
Signature: LWD10 C WILD
Blijf zachtjes bij me
Jacqueline Woodson ; vertaald [uit het Engels] door Adiëlle Westercappel
Publisher: Amsterdam : Volt
ISBN: 978-90-214-2687-7 gebonden
Keywords: Cultuurverschillen, Verliefdheid, Young adult
Signature: LWD10 C WOOD
Rosie ♥ Jack
Mel Darbon ; Nederlandse vertaling [uit het Engels]: Merel Leene
Publisher: [Utrecht] : Blossom Books
ISBN: 978-94-6349-188-4 paperback
Keywords: Humor, Identiteit, Opgroeien, Pesten, School, Verliefdheid, Vriendschap, Young adult
Signature: LWD10 D DARB
Ogen van tijgers : een toekomstroman
Tonke Dragt
Publisher: Amsterdam : Leopold
ISBN: 978-90-258-7805-4 paperback
Keywords: Science-fiction, Jeugdboeken, Pananormale verschijnselen, Toekomst
Signature: LWD10 D DRAG
Zeis
Neal Shusterman ; vertaald [uit het Engels] door Lydia Meeder
Publisher: Mechelen : Baeckens
ISBN: 978-90-5924-842-7 gebonden
Keywords: Toekomst, Dystopie, Science fiction, Onsterfelijkheid, Jongvolwassenen, Jeugdboeken, Wetenschap, Relaties, Ethiek
Signature: LWD10 D SHUS
Noem geen namen
Astrid Sy
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff
ISBN: 978-90-245-9262-3 gebonden
Keywords: Joodse kinderen, Amsterdam, Tweede Wereldoorlog, Verzet
Signature: LWD10 D SY
De roos uit het beton
Angie Thomas ; vertaald door Aimée Warmerdam
Publisher: Amsterdam : Moon Young Adult
ISBN: 978-90-488-5888-0 paperback
Keywords: Tienerouders, Benden, Discriminatie, Adolescentie, Rapmuziek
Signature: LWD10 D THOM
Vliegen
Paulien Weikamp
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2722-4 paperback
Keywords: Jeugdcriminaliteit, Broers, Ongelukken, Schuldgevoelens, Verliefdheid
Signature: LWD10 D WEIK
DaF unterrichten : Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Michaela Brinitzer, Hans-Jürgen Hantschel, Sandra Kroemer, Monika Möller-Frorath, Lourdes Ros
Publisher: Stuttgart : Ernst Klett
ISBN: 978-3-12-675308-1 paperback
Keywords: Didaktik, Deutsch, Fremdsprache, Zweitsprache, Didactiek, Vreemde talen, Taalonderwijs, Duits
Signature: LWD10 Duits 485.2 BRIN
Mitreden : diskursive Landeskunde für Deutch als Fremd- und Zweitsprache
Claus Altmayer (Hrsg.) ; von Eva Hamann, Christine Magosch, Caterina Mempel, Björn Vondran, Rebecca Zabel
Publisher: Stuttgart : Ernst Klett Sprachen
ISBN: 978-3-12-675267-1
Keywords: Maatschappij, Sociale geografie, Duitsland
Signature: LWD10 Duits 485.2 HAMA
Literatur im DaF
DaZ-Unterricht : eine Einführung in Theorie und Praxis
Publisher: Wien : Praesens Verlag
ISBN: 978-3-7069-0631-9 paperback
Keywords: Duitse letterkunde, Literatuur
Signature: LWD10 Duits 851.7 KOPP
Der Sonntag an dem ich Weltmeister wurde : Text & Kommentar
Friedrich Christian Delius
Publisher: Bamberg : Rowohlt Buchner Verlag
ISBN: 978-3-7661-4358-7 paperback
Keywords: Adolescentie, Voetbal
Signature: LWD10 Duits 897 DELI
Faserland : Roman
Christian Kracht
Publisher: Frankfurt am Main : FISCHER Taschenbuch
ISBN: 978-3-596-18532-0 paperback
Keywords: Duitsland, Maatschappij, Humoristisch
Signature: LWD10 Duits 897 KRAC
Zandschower klinken : Roman
Thomas Kunst
Publisher: Berlin : Suhrkamp
ISBN: 978-3-518-42992-1 gebonden
Keywords: Duitsland, Humoristisch, Utopie
Signature: LWD10 Duits 897 KUNS
Mitte
Volker Kutscher ; illustriert von Kat Menschik
Publisher: Köln : Verlag Kiepenheuer & Witsch
ISBN: 978-3-86971-246-8 gebonden
Keywords: Berlijn, Criminaliteit, Tweede Wereldoorlog
Signature: LWD10 Duits 897 KUTS
Der Hals der Giraffe : Bildungsroman
Judith Schalansky
Publisher: Berlin : Suhrkamp
ISBN: 978-3-518-46388-8 paperback
Keywords: Biologie
Signature: LWD10 Duits 897 SCHA
The practice of English language teaching
Jeremy Harmer
Publisher: Harlow : Pearson Education Limited
ISBN: 978-1-4479-8025-4 paperback
Keywords: Engels, Taalonderwijs, English, Language education
Signature: LWD10 Engels 485.2 HARM
Alice's adventures in Wonderland & through the looking-glass
by Lewis Carroll ; with illustrations by Minalima
Publisher: New York : Harper Design
ISBN: 978-0-06-293661-5
Keywords:
Signature: LWD10 Engels 894 CARR
The hill we climb = De hichte beklimme wy
Amanda Gorman ; oerset troch Friduwih Riemersma & Michelle Samba ; mei in foarwurd fan Sietske Poepjes en Oprah Winfrey
Publisher: Koudum : Utjouwerij DeRyp
ISBN: 978-90-831638-5-7
Keywords: Gedichten, Poëzie, Inauguratie
Signature: LWD10 Fries 875 GORM
Ikader
Eeltsje Hettinga
Publisher: Blauhûs [Blauwhuis] : Gerben Rypma Stifting
ISBN: 978-90-815818-0-6 geb.
Keywords: Gedichten, Poëzie
Signature: LWD10 Fries 875 HETT
De museummoard : roman
Ferdinand de Jong
Publisher: De Gordyk : Bornmeer
ISBN: 978-90-5615-893-4 paperback
Keywords: Misdaad
Signature: LWD10 Fries 897 JONG
De Nova Scotia staazje : roman
Ferdinand de Jong
Publisher: [Gorredijk] : Bornmeer
ISBN: 978-90-5615-363-2 paperback
Keywords: Canada, Coming of age
Signature: LWD10 Fries 897 JONG
It neidiel fan ’e twivel
I.E. Bloem
Publisher: Ljouwert : Afûk
ISBN: 978-94-93159-71-6 paperback
Keywords: Coronavirus, Italië, Uitwisselingsprogramma
Signature: LWD10 Fries C BLOE
Wurden fan Timo
Tialda Hoogeveen ; yllustraasjes en foarmjouwing vogelsang grafisch ontwerp
Publisher: Ljouwert : Afûk
ISBN: 978-94-93159-54-9 paperback
Keywords: Verliefdheid, Rouw, Verliefdheid, Rouw, Vriendschap, Muziek
Signature: LWD10 Fries C HOOG
Cap Sud : roman
R.R.R. van der Leest
Publisher: [Leeuwarden] : TDE
ISBN: 978-90-8954-167-3
Keywords: Vriendschap, Visioenen
Signature: LWD10 Fries C LEES
Swarte swan
Gideon Samson ; oerset troch; Geart Tigchelaar
Publisher: Loenen aan de Vecht : Hispel
ISBN: 978-90-74516-27-3 paperback
Keywords: Verdwijningen, Vriendschap
Signature: LWD10 Fries C SAMS
Femke faalt
Ate Grypstra
Publisher: Ljouwert : Afûk
ISBN: 978-94-92176-26-4 paperback
Keywords: Faalangst, Problemen
Signature: LWD10 Fries D GRYP
Natuurkunde
Douglas C. Giancoli
Publisher: Amsterdam : Pearson Prentice Hall
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD10 klik op 'verwante publicaties' voor een overzicht
Asman : gedichten
Nyk de Vries
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij De Arbeiderspers
ISBN: 978-90-295-4527-3 paperback
Keywords: Poëzie, Gedichten
Signature: LWD10 Nederlands 875 VRIE
Pogingen iets van het leven te maken : roman
Hendrik Groen
Publisher: Amsterdam : Meulenhoff
ISBN: 978-90-290-9081-0 paperback
Keywords: Verzorgingstehuizen, Alcoholisme, Dagelijks leven, Dementie, Eenzaamheid, Humor, Maatschappijkritiek, Ouderdom, Vriendschap
Signature: LWD10 Nederlands 897 GROE
Wormmaan : roman
Mariken Heitman
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Atlas Contact
ISBN: 978-90-254-7072-2 paperback
Keywords: Identiteit
Signature: LWD10 Nederlands 897 HEIT
De atlas van overal : roman
Deniz Kuypers
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Atlas Contact
ISBN: 978-90-254-7012-8 paperback
Keywords: Vader-zoon relaties, Identiteit
Signature: LWD10 Nederlands 897 KUYP
Vogeleiland
Marion Pauw
Publisher: Amsterdam : The House of Books
ISBN: 978-90-488-5494-3 paperback
Keywords: Thrillers
Signature: LWD10 Nederlands 897 PAUW
Stalin : het hof van de rode tsaar
Simon Sebag Montefiore ; vertaling [uit het Engels]: Aad Zwaard en Tiny Mulder (noten) ; eindredactie: Martin Appelman en Janine Jager
Publisher: Amsterdam : Spectrum, Uitgeverij Unieboek|Het Spectrum bv
ISBN: 978-90-00-37328-4 paperback
Keywords: Sovjet-Unie, Levensbeschrijvingen
Signature: LWD10 Rusland 947 SEBA
Userpalooza : a field researcher's guide
Nick Bowmast ; [illustraties: Mat Tait]
Publisher: [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Nick Bowmast
ISBN: 978-0-473-45876-8 paperback
Keywords: Customer orientated, Customer experience, Field research, Veldonderzoek, Klantbeleving, Onderzoeksmethoden, Research methods, Design thinking
Signature: LWD8 300.6 BOWM
Designing qualitative research
Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, Gerardo Blanco
Publisher: Los Angeles : SAGE
ISBN: 978-1-07-185252-1 paperback
Keywords: Qualitative research, Kwalitatief onderzoek, Onderstzoeksmethoden, Research methods
Signature: LWD8 300.6 MARS
Beeldtaal : perspectieven voor makers en gebruikers
Jos van den Broek, Willem Koetsenruijter, Jaap de Jong, Laetitia Smit
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-2487-0 paperback
Keywords: Beeldcommunicatie, Typografie, Vormgeving, Semiotiek, Retorica, Compositie, Kleur, Fotografie, Grafieken, Websites, Tijdschriften, Beeldmerken, Auteursrecht, Communicatiemiddelen
Signature: LWD8 305.8 BROE
The diversity training activity book : 50 activities for promoting communication and understanding at work
Jonamay Lambert and Selma Myers
Publisher: New York : AMACOM/American Management Association
ISBN: 978-0-8144-1536-8 paperback
Keywords: Coaching, Training, Diversity, Diversiteit
Signature: LWD8 321.3 LAMB
Belastingrecht in hoofdlijnen
prof. dr. I.J.J. Burgers (eindredactie), drs. H.J. Bresser, mr. W. Grooten, mr. drs. F.J.P.M. Haas, mr. M.H. Hogendoorn, mr. dr. R.A. Wolf
Publisher: Deventer : Wolters Kluwer
ISBN: 978-90-13-16753-5 paperback
Keywords: Belastingrecht, Nederland, Leermiddelen (vorm), Belastingrecht, Wetten, Belasting, Inkomstenbelasting
Signature: LWD8 346.2 BURG
Changing the game : sustainable market transformation strategies to understand and tackle the big and complex sustainability challenges of our generation
Lucas Simons and André Nijhof
Publisher: Abingdon, Oxon : Routledge
ISBN: 978-0-367-14599-6 paperback
Keywords: Sustainable development goals, SDG, Leestip, Reading tip, System change, Systeemverandering, Sustainability
Signature: LWD8 351.31 SIMO
Andermans zaken : steek je neus in deze DIY-gids voor ondernemers
Kamal Kharmach
Publisher: Tielt : Lannoo ; Leuven ; Amsterdam : Lannoo Campus
ISBN: 978-94-014-8099-4 paperback
Keywords: Startups, Starters, Ondernemerschap, Ondernemen
Signature: LWD8 351.32 KHAR
Startersgids voor ondernemers : contracten, administratie en belastingen
Sep Breukers
Publisher: Alphen aan den Rijn : VMN Vakmedianet
ISBN: 978-94-6215-713-2 paperback
Keywords: Ondernemersschap, Ondernemen, Zaken doen, Ondernemen, Startersgids
Signature: LWD8 360.8 BREU
Thrive : fundamentals for a new economy
Kees Klomp & Shinta Oosterwaal ; with contributions by Kate Raworth, Charles Eisenstein, David Bollier, Christian Felber, Vandana Shiva, Helena Norberg-Hodge, Satish Kumar and others
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Business Contact
ISBN: 978-90-470-1475-1 paperback
Keywords: New economy, Alternative economy, Well being, Sustainability, Economic perspectives, Economische modellen, Milieueconomie, Economische vernieuwing, Circular economy, Circulaire economie, Duurzame economie, Sustainable development, Environmental economics, Sustainability, Economics, Essays
Signature: LWD8 360.9 KLOM
Finance and accounting for business
Bob Ryan
Publisher: London : Thomson
ISBN: 978-1-86152-993-0 paperback
Keywords: Financieel management, Accounting, Financial management, Accountancy
Signature: LWD8 364 RYAN
Betere businessmodellen, een betere wereld! : het eerste Nederlandstalige B Corp werkboek
Mark de Lat en Aldo van Duivenboden
Publisher: [Hengelo] : [Saxion]
ISBN: 978-90-90-34498-0 paperback
Keywords: Businessmodellen, Business, Managementmodellen, Management, Organisatie, Bcorp, MKB, Betekeniseconomie
Signature: LWD8 366 LAT
Aan de slag met design thinking : met 20 creatieve technieken
Eveline van Zeeland
Publisher: [Amersfoort] : FLOOT
ISBN: 978-90-90-35773-7 paperback
Keywords: Design thinking, Creatief denken, Creativiteit
Signature: LWD8 366.2 ZEEL
PMC Compact : projectmatig creëren binnen handbereik
Jo Bos, Ernst Harting & Marlet Hesselink
Publisher: Schiedam : Scriptum
ISBN: 978-90-5594-708-9 gebonden
Keywords: Projecten, Projectgroepen, Projectmatig werken, Processen, Leiderschap
Signature: LWD8 366.4 BOS
Facilitator's guide to participatory decision-making
Sam Kaner with Lenny Lind, Catherine Toldi, Sarah Fisk, and Duane Berger ; foreword by Michael Doyle
Publisher: San Francisco, CA : Jossey-Bass, a Wiley brand
ISBN: 978-1-118-40495-9 paperback
Keywords: Besluitvorming, Decision making, Group dynamics, Groepsdynamiek
Signature: LWD8 366.41 KANE
Een leven lang inzetbaar? : duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, 'best pratices' en integrale benaderingen
Annet de Lange en Beatrice van der Heijden
Publisher: Zeist : Vakmedianet
ISBN: 978-94-6215-764-4 paperback
Keywords: Personeel, Personeelsmanagement, HRM, Human resource management, Personeelsbeleid, Duurzame inzetbaarheid
Signature: LWD8 367.2 EEN
Complexiteit en de waarde van praktijkkennis
Govert D. Geldof
Publisher: Leeuwarden : Elikser Uitgeverij
ISBN: 978-94-6365-118-9 paperback
Keywords: Praktijkervaring, Praktijkkennis, Vraagstukken, Oplossingsgericht werken, Samenwerken
Signature: LWD8 367.3 GELD
High-impact tools for teams
written by Stefano Mastrogiacomo, Alex Osterwalder ; designed by Alan Smith, Trish Papadakos
Publisher: Hoboken, New Jersey : Wiley
ISBN: 978-1-119-60238-5 paperback
Keywords: Tools, Teams, Toolkit, Teamwork, Management, Coöperation
Signature: LWD8 367.4 MAST
High-impact tools for teams
Stefano Mastrogiacomo, Alex Osterwalder
Publisher: Amsterdam: Boom
ISBN: 978-90-244-4420-5 paperback
Keywords: Teams, Toolkit, Management, Leidinggeven, Samenwerking
Signature: LWD8 367.4 MAST
Positioneren : stappenplan voor een scherpe positionering
Rik Riezebos, Jaap van der Grinten
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-4498-4 paperback
Keywords: Branding, Merkmarketing, Positionering
Signature: LWD8 369.13 RIEZ
Volgende keer beter! Leren van klachten over je organisatie
Manja Bomhoff, Yvonne van der Vlugt ; redactie: Frieda Pruim
Publisher: Zaltbommel : Thema, uitgeverij van Schouten & Cornelissen
ISBN: 978-94-6272-311-5 paperback
Keywords: Klachtenmanagement, Klachtenbehandeling
Signature: LWD8 369.2 BOMH
International Business
Maud Hendrickx en Anuradha Jethu-Ramsoedh
Publisher: Groningen : Noordhoff
ISBN: 978-90-01-29976-7
Keywords: International business, International zakendoen, Management, Culture, Cultuur, Law, Recht, Logistiek, Logistics
Signature: LWD8 372.3 HEND
Shopping 2030 : daadkracht gevraagd in een decennium vol verandering
Nik van Brink, Axel Groothuis, Wim La Haye, Daniël Klomps en Marlene ten Ham ; redactie Arjan van Oosterhout
Publisher: Woerden
ISBN: 978-90-76051-66-6 geb.
Keywords: Retailmarkt, Detailhandel, Toekomst, Trends, Consumentengedrag
Signature: LWD8 372.6 BRIN
Planning and control for food and beverage operations
Jack D. Ninemeier
Publisher: [Lansing, MI] : American Hotel & Lodging Educational Foundation
ISBN: 978-0-86612-559-8 paperback
Keywords: Food and beverage, Planning, Cost control, Cost accounting, Kostenbeheersing, Kostenberekening
Signature: LWD8 375.2 NINE
Experiential marketing : consumer behaviour, customer experience and the 7Es
Wided Batat
Publisher: London : Routledge, Taylor & Francis Group
ISBN: 978-1-138-29316-8 paperback
Keywords: Relationship marketing, Customer relations, Customer behaviour, Consumentengedrag, Klantenbinding, Relatiemarketing
Signature: LWD8 396.2 BATA
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra. Peter Pan
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 475.34 PRAA
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra. Oz
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 475.34 PRAA
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra. Bern de Baas
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 475.34 PRAA
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra. Robin Hood
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 475.34 PRAA
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra. Jungle boek
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 475.34 PRAA
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra. Pudding Tarzan
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 475.34 PRAA
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra. Meester Jaap en Grutte Pier
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 475.34 PRAA
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra. Harkema's en Tiemersma's
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 475.34 PRAA
Muziek is een taal : Lesmateriaal voor de vakdocent muziek Groep 1t
m 4 in het primair onderwijs
Publisher: Amsterdam : Stichting Aslan Muziekcentrum
ISBN: 978-94-91952-02-9
Keywords: Muziek
Signature: LWD8 477.7 MUZI
Dynamic documents with R and knitr
Yihui Xie, RStudio, Inc
Publisher: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis
ISBN: 978-1-4987-1696-3 paperback
Keywords: R, Statistics, Reports, Knitr
Signature: LWD8 517 XIE
Ik weet je wachtwoord : waargebeurde verhalen over de duistere kant van het internet
Daniël Verlaan
Publisher: [Amsterdam] : Das Mag Uitgevers
ISBN: 978-94-93168-06-0 paperback
Keywords: Computercriminaliteit
Signature: LWD8 520.72 VERL
Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie : Interventies ter versterking van de adaptieve modi
redactie: Suzanne Haeyen
Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 978-90-368-2802-4 gebonden
Keywords: Vaktherapie, Schematherapie, Beeldende therapie, Dansyherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische therapie
Signature: LWD8 607.33 SCHE
Trauma and Expressive Arts Therapy: Brain, Body, & Imagination in the Healing Process
Cathy Malchiodi
Publisher: New York : The Guilford Press
ISBN: 978-1-4625-4311-3 paperback
Keywords:
Signature: LWD8 607.53 MALC
Pinkeltje in Friesland
Studio Dick Laan ; met illustraties van Arne van der Ree ; tekst: Sander Meij Studio Dick Laan
Publisher: [Amsterdam] : Van Holkema & Warendorf
ISBN: 978-90-00-37766-4 gebonden
Keywords: Jeugdboeken, Verhalen, Kabouters, Kabouterverhalen, Friesland
Signature: LWD8 B LAAN
De Goargels
Jochem Myjer ; yllustraasjes Rick de Haas
Publisher: De Gordyk : Bornmeer
ISBN: 978-90-5615-824-8 gebonden
Keywords: Fantasiewezens, Prentenboeken, Verhalen, Fries
Signature: LWD8 Fries A MYJE
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 Klik op “Verwante publicaties” voor een overzicht
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 Klik op “Verwante publicaties” voor een overzicht
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 Klik op “Verwante publicaties” voor een overzicht
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 Klik op “Verwante publicaties” voor een overzicht
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 Klik op “Verwante publicaties” voor een overzicht
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 Klik op “Verwante publicaties” voor een overzicht
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 Klik op “Verwante publicaties” voor een overzicht
Praat mar Toaniel!
Gerrit Hoekstra
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 Klik op “Verwante publicaties” voor een overzicht
Praat mar Toaniel!
Tekst: Gerrit Hoekstra ; Bewurking foar ûnderwiis: Gerrit Hoekstra en Janke Singelsma ; Yllustraasje: Carla van der Heide
Publisher: [Leeuwarden] : Afûk
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 Klik op “Verwante publicaties” voor een overzicht
Met sprongen vooruit : een productief oefenprogramma voor het getallengebied tot 100
Julie Menne
Publisher: [Rijssen] : Heutink
ISBN: -
Keywords:
Signature: LWD8 OWP 475.4 SPRO
Praatkaarten Psychologische veiligheid : the big five
Joriene Beks, Hans van der Loo$aut$
Publisher: [Amsterdam] : Boom
ISBN: 978-90-244-4756-5 doosje
Keywords: Teanontwukkeling, Teams, Organisatiecultuur, Samenwerking
Signature: LWD8 Realia Psychologische veiligheid
Essential research methods in psychology
edited by Philip Banyard, Belinda Winder, Christine Norman et Gayle Dillon
Publisher: Los Angeles : Sage
ISBN: 978-1-4739-9908-4 paperback
Keywords: Research methods, Onderzoeksmethoden, Quantitative research, Qualitative research, Kwantitatief onderzoek, Kwalitatief onderzoek
Signature: LWD8 SGS 300.6 ESSE
Interviewing : a guide to theory and practice
Kathryn Roulston
Publisher: Los Angeles, CA : SAGE Publications Inc
ISBN: 978-1-07-181571-7 paperback
Keywords: Qulitative research, Kwalitatief onderzoek, Interviewing, Interview technieken, Interview research, Interview onderzoek
Signature: LWD8 SGS 300.6 ROUL
A history of modern tourism
Eric G.E. Zuelow
Publisher: London : Palgrave
ISBN: 978-0-230-36965-8 paperback
Keywords: Tourism, History, Geschiedenis, Toerisme, Mass Tourism, Transportation, Guidebooks
Signature: LWD8 SGS 375.1 ZUEL
Grave new world : security challenges in the 21st century
Michael E. Brown, ed
Publisher: Washington, D.C. : Georgetown University Press [etc.]
ISBN: -
Keywords: Security, Veiligheid, Political development, Politieke ontwikkeling, Military security, Militaire veiligheid, Demographic development, Demografische ontwikkeling
Signature: LWD8 SGS 396.9 GRAV
Praktijkonderzoek in de school
Cyrilla van der Donk, Bas van Lanen
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0732-0 paperback
Keywords: Onderzoeksmethoden, Onderwijsresearch, Scholen
Signature: Assen 450.43 DONK
Close reading : werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs
Diane Lapp e.a. ; Nederlandse bewerking: [uit het Engels] Tony van Dalen, Dortie Mijs en Marieke van Logchem
Publisher: [Huizen] : Pica
ISBN: 978-94-92525-65-9 paperback
Keywords: Begrijpend lezen, Lezen, Tekstbegrip, Basisonderwijs
Signature: Assen 475.26 LAPP
Tussentijd : over het schrijven voor jongeren
Aidan Chambers ; vertaling [uit het Engels] Joke Linders
Publisher: Bloemendaal : Schaep14
ISBN: 978-90-831764-1-3 paperback
Keywords: Jeugdliteratuur, Jongeren, Literatuur
Signature: Assen 829.1 CHAM
Dit gebeurde allemaal echt
Joukje Akveld ; met tekeningen van Kees de Boer
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2660-9 gebonden
Keywords: Jeugdboeken
Signature: Assen A AKVE
Vol met wol
Mac Barnett & Jon Klassen
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma
ISBN: 978-90-216-8242-6 gebonden
Keywords: Breien, Anders-zijn, Delen, Magie, Prentenboeken
Signature: Assen A BARN
Groot Biegel sprookjesboek
Paul Biegel ; met illustraties van Charlotte Dematons
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7468-4 gebonden
Keywords: Sprookjes, Verhalen, Voorleesboeken, Jeugdboeken
Signature: Assen A BIEG
Walvissen aan wal
Nick Bland
Publisher: Amsterdam : Leopold
ISBN: 978-90-258-8239-6 gebonden
Keywords: Walvissen, Milieuvervuiling, Prentenboeken
Signature: Assen A BLAN
Laat maar los, Koala
Rachel Bright, Jim Field ; vertaald [uit het Engels] door Bette Westera
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-6686-3 gebonden
Keywords: Prentenboeken, Angsten, Rijmvertellingen
Signature: Assen A BRIG
Twee vechtende eekhoorntjes
Rachel Bright, Jim Field ; vertaald [uit het Engels] door Bette Westera
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-6734-1 gebonden
Keywords: Prentenboeken, Delen, Vriendschap, Herfst, Rijmvertellingen
Signature: Assen A BRIG
De walvis wilde meer
Rachel Bright, Jim Field ; vertaald [uit het Engels] door Bette Westera
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7425-7 gebonden
Keywords: Delen, Vriendschap, Hebzucht, Geluk, Zeedieren, Prentenboeken
Signature: Assen A BRIG
Wolfje wil naar huis
Rachel Bright, Jim Field ; vertaald [uit het Engels] door Bette Westera
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7006-8 gebonden
Keywords: Verdwalen, Vriendschap, Prentenboeken, Rijmvertellingen
Signature: Assen A BRIG
Gaston
tekst Kelly Dipucchio ; illustraties Christian Robinson ; vertaling [uit het Engels]: J.H. Gever
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7567-4 gebonden
Keywords: Familie, Honden, Prentenboeken
Signature: Assen A DIPU
De gruffalo
Julia Donaldson ; Axel Scheffler ; vertaling [uit het Engels]: L.M. Niskos
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-5637-184-5 gebonden
Keywords: Fantasie, Prentenboeken, Rijmvertellingen
Signature: Assen A DONA
Gem, het verhaal van een reus
Annemarie van Haeringen
Publisher: Amsterdam : Leopold
ISBN: 978-90-258-8086-6 gebonden
Keywords: Reuzen, Prentenboeken
Signature: Assen A HAER
Heel veel Jubelientje
Hans Hagen ; met tekeningen van Philip Hopman
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-1945-8 paperback
Keywords: Grootouders, Jeugdboeken
Signature: Assen A HAGE
De mooiste Jubelientjes
Hans Hagen ; met tekeningen van Philip Hopman
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2516-9 gebonden
Keywords: Verhalen, Grootmoeders, Vriendschap, Voorleesboeken, Jeugdboeken
Signature: Assen A HAGE
De verhuisdieren
Pieter van den Heuvel
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7205-5 gebonden
Keywords: Verhuizen, Dieren, Rijmvertellingen, Leporello’s, Prentenboeken
Signature: Assen A HEUV
Een wereld van verhalen
Oliver Jeffers, Sam Winston ; vertaling [uit het Engels]: Berd Ruttenberg
Publisher: Hoorn : Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren
ISBN: 978-90-8967-220-9 gebonden
Keywords: Fantasie, Lezen, Vertellen, Prentenboeken
Signature: Assen A JEFF
Kamiel de kameel
Pim Lammers & Suzan T'Hooft
Publisher: Wielsbeke : De Eenhoorn
ISBN: 978-94-6291-550-3 gebonden
Keywords: Anders-zijn, Feesten, Boerderijen, Cultuurverschillen, Gastvrijheid, Prentenboeken
Signature: Assen A LAMM
Ze lopen gewoon met me mee...
een verhaal van Margaret Mahy ; getekend door Steven Kellogg
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-6069-317-9 gebonden
Keywords: Prentenboeken
Signature: Assen A MAHY
Coco, kijk uit!
Loes Riphagen
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7572-8 gebonden
Keywords: Bossen, Vogels, Wilde dieren, Prentenboeken
Signature: Assen A RIPH
Kom mee, Kees
Loes Riphagen
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7475-2 gebonden
Keywords: Kikkers;, Prentenboeken
Signature: Assen A RIPH
Ik vlieg! : Met dieren in de lucht
Kim Veenman
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-477-1311-1 gebonden
Keywords: Vliegen, Dieren, Prentenboeken
Signature: Assen A VEEN
De gouden baard
Klaas Verplancke
Publisher: Amsterdam : Querido
ISBN: 978-90-451-2726-2 gebonden
Keywords:
Signature: Assen A VERP
De regels van drie
Marjolijn Hof
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2302-8 paperback
Keywords: Grootvaders, IJsland, Tweelingen, Gewetensconflict, Dood, Jeugdboeken
Signature: Assen B HOF
Het Pungelhuis
Annet Huizing
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-477-1251-0 gebonden
Keywords: Jeugdboeken, Verhalen, Smokkelaars, Historisch
Signature: Assen B HUIZ
Josja Pruis
Harm de Jonge
Publisher: [Hoorn] : Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren
ISBN: 978-90-8967-164-6 gebonden
Keywords: Siamese tweelingen, Vriendschap
Signature: Assen B JONG
De vogeltjesklok
Harm de Jonge
Publisher: [Hoorn, (NH)] : Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren
ISBN: 978-90-8967-365-7 gebonden
Keywords:
Signature: Assen B JONG
Hotel Bonbien
Enne Koens
Publisher: Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff
ISBN: 978-90-245-6937-3 gebonden
Keywords: Hotels, Echtscheiding, Jeugdboeken
Signature: Assen B KOEN
Ridder Roa en de verliefde trol
Pim Lammers ; met tekeningen van Natascha Stenvert
Publisher: Tilburg : Zwijsen
ISBN: 978-90-487-4081-9 gebonden
Keywords: Sprookjesfiguren, Sprookjes, Ridders, Verliefdheid, Jeugdboeken
Signature: Assen B LAMM
Iep!
Joke van Leeuwen
Publisher: Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-1498-9 gebonden
Keywords: Fantasiewezens, Stapelverhalen, Jeugdboeken
Signature: Assen B LEEU
Het grote leven van kleine Fons
Henry Lloyd ; met illustraties van Laurens Rawie
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2705-7 gebonden
Keywords: Sprookjesfiguren, Sprookjes, Anders-zijn, Jeugdboeken
Signature: Assen B LLOY
Woordnerd
Susin Nielsen ; vertaald [uit het Engels] door Lydia Meeder en Barbara Zuurbier
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-477-0892-6 gebonden
Keywords: Eénoudergezin, Pesten, Eenzaamheid, Scrabble, Vriendschap, Jeugdboeken
Signature: Assen B NIEL
De jongen achter in de klas
Onjali Q. Raúf ; met illustraties van Pippa Curnick ; vertaald [uit het Engels] door Tjalling Bos
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-477-1177-3 gebonden
Keywords: Jeugdboeken, Verhalen, Vluchtelingen, Schoolleven
Signature: Assen B RAUF
Sneeuwwit
herverteld door Daan Remmerts de Vries ; met illustraties van Mark Janssen
Publisher: Amsterdam : Volt
ISBN: 978-90-214-3584-8 gebonden
Keywords: Sprookjes, Jeugdboeken
Signature: Assen B REMM
Toen mijn broer een robot werd
Emiel de Wild
Publisher: Amsterdam : Leopold
ISBN: 978-90-258-8320-1 gebonden
Keywords: Robots, Broers
Signature: Assen B WILD
Je moet dansen op mijn graf : een leven en een dood in vier delen, honderdzeventien stukjes, zes doorlopende verslagen en twee krantenknipsels, met een paar grappen, een stuk of drie puzzels, wat voetnoten en af en toe een ramp om het verhaal te laten lopen
Aidan Chambers ; vertaling [uit het Engels] Willem van Toorn
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2577-0 paperback
Keywords: Young adults, Vriendschap, Dood, Homoseksuele mannen, Jeugdboeken
Signature: Assen C CHAM
Anangsieh tories : verhalen van de spin uit Suriname
Anton de Kom ; met een voorwoord van Gerda Lenten Havertong ; en een nawoord van Raoul de Jong
Publisher: [Amsterdam] : Atlas Contact
ISBN: 978-90-450-4588-7 gebonden
Keywords: Spinnen, Jeugdboeken
Signature: Assen C KOM
De hemel van Heivisj
Benny Lindelauf
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij BV
ISBN: 978-90-214-5071-1 gebonden
Keywords: Zuid-Limburg, Tweede wereldoorlog, Oorlog, Eénoudergezinnen, Jeugdboeken
Signature: Assen C LIND
Broere : de oudste, de stilste, de echtste, de verste, de liefste, de snelste, en ik
Bart Moeyaert
Publisher: Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij BV
ISBN: 978-90-214-0752-4 gebonden
Keywords: Herinneringen, Familie, Broers, Zussen, Verhalen, Jeugdboeken
Signature: Assen C MOEY
De verloren bloem van de sjamaan : een ongelooflijke reis van de Andes naar het Amazonegebied
Davide Morosinotto ; vertaald uit het Italiaans door Pieter van der Drift en Manon Smits ; illustraties: Simone Tso, Andrea Guerrieri
Publisher: Mechelen : Baeckens Books nv
ISBN: 978-90-5924-789-5 gebonden
Keywords: Avonturen, Young adult, Ziek zijn, Peru, Reizen, Jeugdboeken, Zoektochten, Dood
Signature: Assen C MORO
Optimisme is dodelijk
Susin Nielsen ; vertaald [uit het Engels] door Lydia Meeder en Barbara Zuurbier
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-477-0893-3 gebonden
Keywords: Verliefdheid, Bijgeloof, Trauma’s, Schuldgevoelens, Rouwproces, Jeugdboeken
Signature: Assen C NIEL
Wij zijn allemaal moleculen
Susin Nielsen
Publisher: Rotterdam : Lemniscaat
ISBN: 978-90-477-0777-6 gebonden
Keywords: Stiefgezinnen, Hoogbegaafde kinderen, Geheimen, Jeugdboeken
Signature: Assen C NIEL
Let goed op : een verhaal in tien stappen
Jason Reynolds ; vertaald [uit het Engels] door Maria Postema
Publisher: [Amsterdam] : Condor
ISBN: 978-94-93189-30-0 gebonden
Keywords: Young Adults, Vriendschap, Angsten, Ziekten, Schoolleven;, Jeugdboeken
Signature: Assen C REYN
Toen ik de sterkste was
Jason Reynolds ; vertaald [uit het Engels] door Maria Postema
Publisher: [Utrecht] : Blossom Books
ISBN: 978-94-6349-133-4 paperback
Keywords: Young adults, Eénoudergezinnen, Armoede, Geweld, Jeugdboeken
Signature: Assen C REYN
De dagen van de bluegrassliefde
Edward van de Vendel
Publisher: Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-1733-1 paperback
Keywords: Homoseksuele mannen, Identiteit, Verliefdheid, Young adults, Jeugdboeken
Signature: Assen C VEND
Vliegen
Paulien Weikamp
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2722-4 paperback
Keywords: Jeugdcriminaliteit, Broers, Ongelukken, Schuldgevoelens, Verliefdheid
Signature: Assen C WEIK
De rest van ons leven
Els Beerten
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2736-1 paperback
Keywords: Italiaanse migranten, Engeland, Tweede Wereldoorlog, Wereldoorlog II, Oorlog, Jeugdboeken, Migranten, Italië
Signature: Assen D BEER
Allemaal willen we de hemel
Els Beerten
Publisher: Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-0619-9 paperback
Keywords: Vlaanderen, Tweede wereldoorlog, Oorlog, Dood, Jeugdboeken
Signature: Assen D BEER
Negen Open Armen
Benny Lindelauf
Publisher: Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij BV
ISBN: 978-90-451-0092-0 paperback
Keywords:
Signature: Assen D LIND
Het tegendeel van zorgen
Benny Lindelauf
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2764-4 paperback
Keywords:
Signature: Assen D LIND
De zee zien
Koos Meinderts
Publisher: Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd
ISBN: 978-90-261-3913-0 paperback
Keywords: Adolescentie, Dood, Eenzaamheid, Geheim, Geloof, 1950-1960, Liefde, Rouw, Seksualiteit, Schuld, Vriendschap, Niveau 2, Ongelukken
Signature: Assen D MEIN
67 seconden : de graphic novel
Jason Reynolds ; met illustraties van Danica Novgorodoff ; vertaald [uit het Engels] door Maria Postema
Publisher: [Utrecht] : Blossom Books
ISBN: 978-94-6349-209-6 gebonden
Keywords: Broers, Rouwproces, Wraak, Moorden, Geweld, Jeugdboeken, Beeldromans, Young adults
Signature: Assen D NOVG
Wipneus en zijn schimmelige vriendje Pim
Bibi Dumon Tak
Publisher: [Amsterdam] : Querido
ISBN: 978-90-451-2719-4 paperback
Keywords: Lezen, Leesbevordering, Leesplezier, Jeugdliteratuur
Signature: Assen J 475.26 DUMO
Het wonder van jou en je biljoenen bewoners
Jan Paul Schutten ; geïllustreerd door Floor Rieder
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-5202-6 gebonden
Keywords: Menskunde
Signature: Assen J 476.52 SCHU
De eik was hier
Bibi Dumon Tak ; met illustraties van Marije Tolman
Publisher: Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
ISBN: 978-90-451-2532-9 paperback
Keywords: Eiken, Bomen, Filosofie, Jeugdboeken
Signature: Assen J 588.1 DUMO
Zomaar een dag, bij zomaar een vijver
Bibi Dumon Tak ; naar een film van Anne-Lise Koehler en Eric Serre
Publisher: Tielt : Lannoo
ISBN: 978-94-014-7586-0 gebonden
Keywords: Waterfauna, Vijvers, Prentenboeken
Signature: Assen J 596.4 DUMO
Viruswereld : over snot en superspreaders
Marc ter Horst ; met illustraties van Wendy Panders
Publisher: Haarlem : Gottmer
ISBN: 978-90-257-7480-6 gebonden
Keywords: Virussen, Jeugdboeken
Signature: Assen J 605.11 HORS
Wat is kunst?
Ted van Lieshout
Publisher: Amsterdam : Leopold
ISBN: 978-90-258-8009-5 gebonden
Keywords: Kunstbeschouwing, Kunst, Verbeelding
Signature: Assen J 700.6 LIES
Waarom het nooit bananen regent
Daniel Billiet ; met prenten van Paul Verrept
Publisher: Wielsbeke : De Eenhoorn
ISBN: 978-94-6291-506-0 gebonden
Keywords: Gedichten, Poëzie, Jeugdboeken
Signature: Assen J 875 BILL
De school in Jena en Peter Petersen : vrij naar Het Klein Jenaplan uit 1927
samengesteld door Hubert Winters
Publisher: [Epe] : [Stichting Jenaplan]
ISBN: Paperback
Keywords: Jenaplan, Basisonderwijs, Vernieuwingsonderwijs, Onderwijssystemen
Signature: Assen VNB 453.6 WINT
Teacher wellbeing and self-care
Adrian Bethune, Emma Kell
Publisher: London ; Los Angeles : Corwin, a SAGE Publishing company
ISBN: 978-1-5297-3057-9 paperback
Keywords: Teaching, Primary education, Primary school, Klassenmanagement, Didactiek, Lesgeven, Basisonderwijs
Signature: Meppel 474.9
The kissing hand
by Audrey Penn ; illustrated by Ruth E. Harper and Nancy M. Leak
Publisher: Indianapolis : Tanglewood Publishing, Inc
ISBN: 978-1-939100-42-9 paperback
Keywords: Children’s books, School, Child care, Parents, Separation
Signature: Meppel A PENN
Lifelong Kindergarten : cultivating creativity through projects, passion, peers, and play
Mitchell Resnick ; foreword by Sir Ken Robinson
Publisher: Cambridge : The MIT Press
ISBN: 978-0-262-53613-4 gebonden
Keywords: Kindergarten, Onderwijs, Didactiek, Creativiteit
Signature: Meppel ITEPS 474.9 RESN
Life cycles
Peter Riley
Publisher: London : Franklin Watts
ISBN: 978-1-4451-3552-6 paperback
Keywords: Nature, Science, Animals
Signature: Meppel ITEPS 476.5 RILE
Make Music Matter : music education meeting the needs of young learners
Anna Houmann. Eva Saether
Publisher: Innsbruck ; Esslingen ; Bern-Belp : Helbling
ISBN: 9790502760984 paperback
Keywords: Music education, Teaching music, Primary school, Primary education, Muzikale vorming, Muziekonderwijs, Basisonderwijs
Signature: Meppel ITEPS 477.7 MAKE
Where are you from?
Written by: Candice Jones ; Illustrated by: Floyd Ryan S. Yamyamin
Publisher: [Victoria, Canada] : Tellwell Talent
ISBN: 978-0-228-81668-3 paperback
Keywords: Picture books, Diversity, Carribean-Canadian
Signature: Meppel ITEPS A JONE
Lifetimes : a beautiful way to explain death to children
by Bryan Mellonie and Robert Ingpen
Publisher: New York : Bantam Books
ISBN: 978-0-553-34402-8 paperback
Keywords: Picture books, Death, Grief, Mourning, Children
Signature: Meppel ITEPS A MELL
The same but different too
Karl Newson ; illustrated by Kate Hindley
Publisher: London : Nosy Crow
ISBN: 978-1-78800-400-8 paperback
Keywords: Picture books, Animals, Children, Differences
Signature: Meppel ITEPS A NEWS
Fry bread : a native American family story
Written by Kevin Noble Maillard ; Illustrated by Juana Martinez-Neal
Publisher: New York : Roaring Brook Press
ISBN: 978-1-62672-746-5 hardback
Keywords: Picture books, Native American family, Diversity
Signature: Meppel ITEPS A NOBL
This love : a celebration of harmony around the world
Isabel Otter, Harriet Lynas
Publisher: London : Little Tiger
ISBN: 978-1-84857-854-8 paperback
Keywords: Children’s books, Love
Signature: Meppel ITEPS A OTTE
Praktijkonderzoek in de school
Cyrilla van der Donk, Bas van Lanen
Publisher: Bussum : Uitgeverij Coutinho
ISBN: 978-90-469-0732-0 paperback
Keywords: Onderzoeksmethoden, Onderwijsresearch, Scholen
Signature: Groningen 450.43 DONK
Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs : een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering
Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering
Publisher: Leuven ; Den Haag : Acco learn
ISBN: 978-90-334-9793-3 paperback
Keywords: Handelingsgericht, Diagnostiek, Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs
Signature: Groningen 460.2 PAME
De kikkerbilletjes van de koning en andere sprookjes
Janneke Schotveld ; met illustraties van Thé Tjong-Khing, Georgien Overwater, Peter-Paul Rauwerda, Linde Faas, Alex de Wolf, Marieke Nelissen. Lisa van Winsen, Marijke Klompmaker, Annet Schaap, Pyhai, Djenné Fila, Milja Praagman, Martijn van der Linden, Kees de Boer en Marja Meijer
Publisher: [Houten] : Van Holkema & Warendorf
ISBN: 978-90-00-36489-3 gebonden
Keywords: Sprookjes, Verhalen, Jeugdboeken
Signature: Groningen A SCHO
Wat is onderzoek? : praktijkboek voor methoden en technieken
Nel Verhoeven
Publisher: Amsterdam : Boom
ISBN: 978-90-244-4470-0 paperback
Keywords: Onderzoek, Onderzoeksmethoden, Kwalitatief onderzoek, Kwantitatief onderzoek
Signature: Emmen 300.6 VERH
Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden
Dr. R.H. van het Kaar
Publisher: Den Haag : Sdu Uitgevers
ISBN: 978-90-12-40587-4 paperback
Keywords: Ondernemingsraden
Signature: Emmen 317.8 KAAR
De fake news files : onthullingen van een bullshitdetective
Maarten Schenk
Publisher: Tielt : Lannoo
ISBN: 978-94-014-7686-7 paperback
Keywords: Fake news, Nepnieuws, Complotten
Signature: Emmen 330.99 SCHE
Digital marketing fundamentals
Marjolein Visser, Berend Sikkenga, Mike Berry
Publisher: Groningen : Noordhoff
ISBN: 978-90-01-74984-2 hardback
Keywords: Marketing, Online-systemen, Sociale media
Signature: Emmen 369.1 VISS
Holiday law : the law relating to travel and tourism
by David Grant, Stephen Mason and Simon Bruce
Publisher: London : Sweet & Maxwell
ISBN: 978-0-414-06588-8 paperback
Keywords: Toerisme, Tourism, Law, Recht
Signature: Emmen 397 GRAN
Lees verwonder en ... schrijf! : 95 inspirerende schrijfopdrachten voor kinderen
Li Lefébure
Publisher: [Alkmaar] : Clavis
ISBN: 978-90-448-3886-2 gebonden
Keywords: Basisonderwijs, Schrijven, Lezen, Taal
Signature: Emmen 475.25 LEFE
Practical IoT hacking : the definitive guide to attacking the internet of things
by Fotios Chantzis, Ioannis Stais, Paulino Calderon, Evangelos Deirmentzoglou, and Beau Woods ; Foreword by Dave Kennedy
Publisher: San Francisco : No Starch Press, Inc
ISBN: 978-1-71850-090-7 paperback
Keywords:
Signature: Emmen 520.72 CHAN