University of Applied Sciences

Aanwinsten bibliotheek Terschelling

december 2020

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA : Cursus voor het behalen van het examen VOL-VCA
A.J. Verduijn
Uitgever: Moordrecht : Verduijn Technische Trainingen
ISBN: 978-94-91595-34-9 paperback
Trefwoorden: VC, Wetgeving, Noodsituaties, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Arbeidsmiddelen, Bijzondere werkomstandigheden, Gevaarlijke stoffen, Elektriciteit, Straling, Brand, Explosie
Signatuur: Terschelling 329.1 VEIL
Basics of hydrography & inspection of subsea infrastructures : principles and practice
Geraud Naankeu Wati
Uitgever: [Place of publication not identified] : Geraud Nannkeu Wati
ISBN: 979-10-699-3658-4 paperback
Trefwoorden: Hydrography, Hydrografie, Subsea infrastructures, Onderzeese infrastructuur, Inspection, Inspectie, Geophysical Surveys, Geofysische onderzoeken, Multibeam Survey Systems, Georeferencing
Signatuur: Terschelling 568 WATI
Waterstanden en stromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied = Tidal heights and streams for the coastal waters of the Netherlands and adjacent areas
uitg. door de Chef der Hydrografie
Uitgever: 's-Gravenhage : Hydrografisch Bureau ; 's-Gravenhage : Chef der Hydrografie
ISBN: -
Trefwoorden: Waterstanden, Stromen, Nederlandse Kust, Getijtafels, Noordzee
Signatuur: Terschelling 568.1 WATE
Statica
Russell Hibbeler ; SI-conversie: S.C. Fan ; Nederlandse bewerking: Prof. dr. ir. Dirk Lefeber, Prof. dr. ir. Marc Van Overmeire, Prof. dr. ir. Lincy Pyl ; vertaling [uit het Engels]: Jan Mars en Marianne Kerkhof en Louis Rijk
Uitgever: Amsterdam : Pearson
ISBN: 978-90-430-3728-0 paperback
Trefwoorden: Statische mechanica
Signatuur: Terschelling 642.3 HIBB
Power generation technologies
Paul Breeze
Uitgever: Kidlington, Oxford, United Kingdom ; Cambridge, MA : Newnes, an imprint of Elsevier
ISBN: 978-0-08-102631-1 paperback
Trefwoorden: Electricity, Elektriciteit, Generation, Opwekken, Environment, Mileu, Coal-Fired Power plants, Kolencentrales, Nuclear power, Kernenergie
Signatuur: Terschelling 644.9 BREE
Brandstoffen, smeermiddelen, materialen
H. Wytzes en W. Smit
Uitgever: Rotterdam : STC-EduPort
ISBN: 978-94-92083-12-8 gebonden
Trefwoorden: Brandstoffen, Smeermiddelen, Brandstofeigenschappen, Testmethoden, Corrosie, Ketelwater, Koelwater
Signatuur: Terschelling 645 WYTZ
Driving lifeboats and rescue boats
by Dag Pike, FRIN, FIMarEST, ARNI, AFRMetS
Uitgever: London : The Nautical Institute
ISBN: 978-1-906915-66-7 paperback
Trefwoorden: Lifeboats, Rescue Boats, Night and fog operations, Driving techniques
Signatuur: Terschelling 658.39 PIKE
AIS in a historic perspective : a history of the identification of ships
Wim van der Heijden
Uitgever: Saint-Germain-en-Laye : IALA-AISM
ISBN: 978-2-910312-04-6 paperback
Trefwoorden: AIS, Automatic Identification System, Aids to Identification, AtoN
Signatuur: Terschelling 658.53 HEIJ
Inleiding beladingstechnologie
R.A. van Hessem
Uitgever: Strijen : Technische Uitgeverij Edmar
ISBN: 978-90-70625-50-4 paperback
Trefwoorden: Varen, Vervoer, Internationale Regelgeving, Veiligheid
Signatuur: Terschelling 658.56 HESS
Containers, op- en overslag
Kees Benning
Uitgever: Rotterdam : STC-EduPort
ISBN: 978-94-92083-05-0 gebonden
Trefwoorden: Containers, Veiligheid, Containervaart, Constructie
Signatuur: Terschelling 658.58 BENN
The fiber-optic gyroscope
Hervé C. Lefèvre
Uitgever: Boston : Artech House
ISBN: 978-1-60807-695-6 gebonden
Trefwoorden: Fiber Optic Gyroscope, Sagnac effect, Ring Resonators, Fiber Ring Inferometer, Back Reflection, Back scattering
Signatuur: Terschelling 658.59 LEFE
Kust en zee : inspiratie voor innovatieve ontwikkelingen = Coast and sea : inspiration for innovative developments
Hans Sijberden
Uitgever: Breda : Arttechniek
ISBN: 978-90-815086-1-2 geb.
Trefwoorden: Kustvisie, Kustbeleid, Klimaatverandering, Zeehavens, Marinas
Signatuur: Terschelling 658.59 SIJB
Elektromotoren
samengesteld door Ing. R. van den Brink
Uitgever: Veenendaal : MK Publishing
ISBN: 978-94-6271-061-0 gebonden
Trefwoorden: Elektromotoren, DC-motoren, Asynchroonmotor, Bouwvormen
Signatuur: Terschelling 658.73 TECH
Basisboek spelling
Aafke Moons, Mariëlle Bovenhoff, Gerard Latjes
Uitgever: [Amsterdam] : Pearson
ISBN: 978-90-430-3299-5 paperback
Trefwoorden: Spelling, Nederlands, Nederlandse taal
Signatuur: Terschelling 842 MOON