University of Applied Sciences

Aanwinsten bibliotheek Assen

april 2019

Leren en onderwijzen : over de theorie van leren, over de praktijk van onderwijzen
Simon Ettekoven, Jan Hooiveld
Uitgever: Groningen : Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-83464-7 paperback
Trefwoorden: Onderwijspsychologie, Onderwijssociologie, Leerpsychologie
Signatuur: Assen 454 ETTE
Data als basis voor schoolontwikkeling : schoolontwikkeling op de academische opleidingsscholen Utrecht
Amersfoort 2012-2016
Uitgever: Utrecht : Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie
ISBN: 978-90-71909-21-4 paperback
Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing, Onderzoek, Voortgezet onderwijs
Signatuur: Assen 458.1 HOUT
Goed geletterd : opbrengsten van het Lectoraat Geletterdheid 2006-2018
A.A.M. Houtveen
Uitgever: Utrecht : Hogeschool Utrecht
ISBN: 978-90-71909-24-5 paperback
Trefwoorden: Lezen, Geletterdheid, Onderzoek, Observeren, Begrijpend lezen, Basisonderwijs, Pabo
Signatuur: Assen 475.2 HOUT
Denk! werk aan groei in begrip : onderbouwing, beschrijving en exploratie van de werkzaamheid van het begrijpend leesprogramma voor het basisonderwijs DENK!
A.A.M. Houtveen (red.)
Uitgever: Utrecht : Hogeschool Utrecht ; Kenniscentrum Leren en Innoveren ; University of Applied Sciences, Research centre for Learning en Innovation
ISBN: 978-90-71909-26-9 paperback
Trefwoorden: Voortgezet onderwijs, Onderwijsvernieuwing, Onderwijsevaluatie, Onderzoek, Onderwijsvernieuwing, Begrijpend lezen, Leesbegrip, Basisonderwijs
Signatuur: Assen 475.26 HOUT
Onderzoekend en ontwerpend de wereld ontdekken : natuur & techniek in het basisonderwijs
Tycho Malmberg, Ellen Rohaan, Sara van Duijn en Remke Klapwijk
Uitgever: Groningen : Noordhoff
ISBN: 978-90-01-82771-7 paperback
Trefwoorden: Natuuronderwijs, Techniek, Didactiek, Basisonderwijs
Signatuur: Assen 476.5 MALM
Cultuur+ educatie
Cultuurnetwerk Nederland
Uitgever: Utrecht : Cultuurnetwerk Nederland ; Utrecht : Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
ISBN: -
Trefwoorden: Kunstzinnige vorming, Cultuur
Signatuur: Assen 485.8 CULT
Kennisbasis lerarenopleiders
Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland
Uitgever: [Amsterdam] : VELON, Vereniging Lerarenopleiders Nederland
ISBN: Paperback
Trefwoorden: Didactiek, Pabo, Lerarenopleidingen
Signatuur: Assen 489.4 INHO